Niin paljon rakkautta (lajiin)

Vertaistukea ja inspiraatiota mikroyrittäjien matckmaking ja työpajatilaisuudesta!

Maija-Leena Rissanen

Viime viikolla loppuviikosta osallistuin Oulun Yliopiston ja Kerttu Saalasti Instituutin järjestämään Mikroyrittäjyyden MikroMatch- tilaisuuteen. Olipa niin voimauttava ja valaiseva kokonaisuus, että ansaitsee kirjoituksen oivalluksista ja ideoista, mitä syntyi siellä.

Tilaisuus koostui puolipäiväisestä matchmaking-osasta sekä toisen päivän workshopista, jossa käytiin läpi pienyrittäjätutkimuksen tilannetta ja havaintoja, mutta ennen kaikkea tuotiin esille konkreettisia yrittäjätarinoita yrittäjien itsensä kertomana. Kokonaisteemana Mikroyrittäjyyden pohjoisella työpajalla oli ”Kestääkö kasvusi” eli kasvutarinoita ja vertaiskertomuksia oli runsaasti.

”Kivaa pitää olla ja voittoa pitää saada!”

Matchmaking mikroyrittäjän kontaktiverkoston kasvattajana

Itse tapaamiskokonaisuus oli hienosti hoidettu. Etukäteen jokainen osallistuja sai tiedon ilmoittautuneista ja valita niistä itselleen kiinnostavia tahoja. Olin itse hiukan skeptinen, että mitähän tästä tulee, kun koin, että mukana ei olisi ollut tarpeeksi ns. potentiaalisia asiakkaita.

Sain sitten listan ja se olikin täyteen buukattu. Muutaman tunnin aikana kävin läpi 10 tahoa 20- minuuttisten sessioiden avittamana. Ja kyllähän se on niin, että ihmiset tekevät tilaisuuden. Eli tunnistin helposti 4 / 10 potentiaalista tahoa, joiden kanssa konkreettisemmin jatkaa keskustelua, kunhan aika on kypsä. Ei huono saavutus? Lisäksi päivien aikana tutustuin useaan alueelliseen elinkeinotoiminnan yhdyshenkilöön ja sain vaihtaa muutaman sanasen, sekä opin usean alueen elinkeinoelämästä erityisesti pienyritystoiminnasta.

Mikroyrittäjyystutkimuksen antia ja vertaistukea

Mielestäni mielenkiintoista oli Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyys-keskuksen MicroENTREN kehittämä toimintamalli. Tässä kullekin alueelle perehdytetään aluevastaava, joka toimii alueensa mikroyrittäjien kanssa mm. työpajoissa perustamalla ns. ydinryhmän. Yrittäjät maksavat pientä jäsenmaksua ja osallistuvat teemallisiin työpajoihin esimerkiksi isännöivän yrittäjän tiloissa.

Ydinryhmätoimintaan osallistuvat mikroyritykset muodostavat siis alueellisia ydinryhmiä. Työpajapäivässä oli edustettuna Meri-Lapista Savoon väliseltä alueelta useita tahoja. Eli voi sanoa, että puoli Suomea lähes kokoontui tällä pohjoisella teemalla. Ydinryhmissä yrittäjä saa vertaistukea, sparrausta ja kehittämisideoita omaan liiketoimintaansa.

Hyvä innovaatio oli nopeiden kokeilujen toimintatapa. Eli yrittäjä voi kokeilla jotain konseptia ja saada palautetta sen toimivuudesta. Lisäksi vertaisverkosta voi saada uusia yhteistyökumppaneita sekä tietysti asiakkaita.

Varsinaiseen tutkimukseen puolestaan tutkijat saavat palautetta näistä työpajoista suoraan mikroyrittäjiltä. Myöskin tämän työpajan aikana mietittiin yrittäjätyyppejä ja mitä kasvu on, mitä se merkitsee. Tutkija Riitta Forsten-Astikaisella oli kiva tapa jaotella yrittäjien eläimien mukaan. Eläimiä luonnehtivilla adjektiiveilla tunnistettiin yrittäjätyyppeinä mm. kilpikonnia, jäniksiä, korentoja, siilejä, joutsenia jne. Jokaiselle eläimelle tyypilliset ominaisuudet symbolisoivat hienosti erilaisia yrittäjätyyppejä ja heidän suhdettaan vaikkapa kasvuun tai fokukseen, muutoksiin sekä yleisemmin resilienssiä eli sitkeyttä toimia eri tilanteissa.

Itselleni ehdottomasti parasta antia oli saada vahvistusta omille ajatuksille siitä, mitkä ovat polttavia teemoja pienyrittäjille. Mitkä asiat koetaan haasteellisiksi ja mihin kaivataan apua.

Yrittäjätarinoista inspiraatiota toisille yrittäjille

Mainitsin jo, että oikeat yrittäjien kasvutarinat olivat mielenkiintoista antia.

Tässä Bella Veneet Oy:n yrittäjätarina oli vailla vertaansa. Elämänmittaisen veneilyintohimonsa perässä Raimo Sonninen rakensi kilpa- ja harrastusveneiden ympärille kansanvälisesti huomattavaa laadukasta veneiden rakennusbisnestä.  Hänen yrittäjätarinansa yhdisti yrittäjän oman intohimon ja osoitti, kuinka siitä voi syntyä merkittävää bisnestä, kun siihen intohimoon yhdistyy osaaminen, innovaatio, perehtyminen sekä oikeat kumppanit. Myöskin onnekkaita sattumia oli ollut matkan varrella ja hän oli osannut tarttua tilaisuuksiin hankkia uutta bisnestä. Eipä ihme, että hän siteerasi Pertti ”Spede” Pasasta, ”Kivaa pitää olla ja voittoa pitää saada”.

Oulujoen varressa oleva ratsutila Turkan Ratsurinne, yrittäjä Satu Turkan kertomana oli myös intohimotarina. Lisäksi hänen yrityskertomus todensi sen, että innovaatiolla voi mennä pitkälle erilaisilla toimialoilla. Hänen ratsutilansa on kasvanut vuosien saatossa ja tarjoaa monipuolisen palvelusetin, ei vain intohimoisille ratsastajille vaan myös muille erikoisryhmille, esim. vammaisratsastus, polttarit, yritysten tykypäivät ja erilaiset juhlat (hevosohjelmineen). Voisi sanoa, että hänen bisneksensä ei ole vain hevoset vaan monipuolinen vapaa-ajan toiminta ja elämysten tarjoaminen. Tarinasta välittyi rakkaus eläimiin ja luontoon sekä intohimo yrittämiseen. Lisäksi hän tuntui olevan idearikas ja uskalsi tuotteistaa ajatuksiaan rohkeasti yrityksensä palveluiksi.

Janne Kyllönen QuietOnista puolestaan kertoi nykyaikaisen sovellus- ja palvelutarinan oman yrityksensä kasvusta. Arkipäivän oivallus hiljaisten tilojen tarpeesta on poikinut alusta alkaen kansainvälisen bisneksen. QuietOnin tuote on korvan sisäinen vastamelukuuloke, joka käyttöominaisuuksiltaan on ylivertainen. Lisäksi se on niin pieni ja mukava käyttää, että esimerkiksi kuorsaajan vieressä nukkuminen on mahdollista kuuloke korvassa. Hän kuvasi elävästi, kuinka he olivat ymmärtäneet hyödyntää joukkorahastusalustaa Indiegogo:ta oman yrityksen tuotannon rahoittamiseen. Lisäksi he olivat rohkeasti käyneet eri alojen messuja laidasta laitaan löytääkseen tuotteilleen ne oikeimmat asiakaskunnat. Ja itse tuotekehityksessä he olivat itse rakentaneet ja innovoineet alkuperäisen mallin. Kuvat ensimmäisistä kokeiluista olivat melko liikuttavia teippeineen, kun tuote oli kasattu korvaan sopivaksi. Kokeile ja onnistu!

Vastuullisuus sopii myös mikroyritysten agendalle

Niina Suuronen Responsia Quality Solutionista esitti pienenkin yrityksen näkökulmasta miten yritysvastuun kehittäminen voi hyödyttää. Tämä on mielestäni aina oikea aihe miettiä, erityisesti jos toiminta perustuu tuotantoon. Arvot ja vastuullisuus kiinnostavat tänä päivänä asiakkaita. Niina toikin esille monta hyvää teesiä, miksi vastuullisuus kannattaa:

  • se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • erilaistuminen ja oma brändi
  • tulevaisuuden toimintaedellytysten ja menestystekijöiden vahvistaminen
  • työtekijöiden tyytyväisyys ja sitouttaminen
  • hankintaketjujen luotettavuus
  • liiketoimintariskien pienentäminen
  • yritysten ja tuotteiden arvon kasvu asiakkaiden silmissä
  • toiminnan tehokkuus ja tuottavuus
  • sijoittajien kiinnostus

Melko hevi lista hyviä puolia? Yritysvastuusta voi siis saada kestävää kilpailuetua.

Rakkaudesta yrittämiseen

MikroMatch oli siis todella voimauttava kokemus ja myös hyödyllinen. Suosittelen osallistua, mikäli vastaava tilaisuus sattuu kohdalle. Seuraava tilaisuus järjestetään syyskuussa 2019 Rovaniemellä.

Rakkaudesta lajiin, siis yrittäjyyteen.

Alla linkkilistaa, jos satuit kiinnostumaan esitetyistä aiheista:

https://turkanratsurinne.fi/

https://www.bellaboats.com/

https://quieton.com/fi/

https://www.responsia.fi/

https://www.oulu.fi/ksi/node/51434