Vastuullinen toimija voi erilaistua kilpailussa

Vihreät arvot, ympäristöystävällisyys ja vastuullinen liiketoiminta on tänä päivänä lähes vaatimus laadukkaalle liiketoiminnalle. Myös mikro- ja pk-yritys voi hyötyä ympäristöjärjestelmän kehittämisestä.

Maija-Leena Rissanen

Vastuullisuus ympäristöstä voi olla osa liikeideaa

Vihreät arvot, ympäristöystävällisyys ja vastuullinen liiketoiminta on tänä päivänä lähes vaatimus laadukkaalle liiketoiminnalle. Mitä enemmän yritys käyttää resursseja, materiaaleja jne. ja mitä enemmän tuottaa päästöjä, sitä tarkempaa on yrityksen vastuullisuuden vaatimukset. Ympäristöjärjestelmän kehittämiseen kannattaa satsata, sillä vastuullinen toimija voi erilaistua kilpailussa.

Mutta koska ympäristöstä välittäminen ja ilmastomuutoksen hillitseminen on jokaisen asia ja sinänsä arvopohjainen kokonaisuus, niin moni yrittäjä voi panostaa vastuullisuuteen ja saada siitä paitsi hyvän omantunnon, niin myös hyvän maineen markkinoilla ja sitä kautta olla houkuttelevampi kuin joku muu kilpailijansa.

Arvopohjainen liiketoiminta, joka nojaa erilaisiin ympäristöarvoihin, voi olla myös osa liikeideaa. Esimerkkejä löydämme vaikka kampaamo- tai hoitola -alalta yrittäjistä, jotka käyttävät vain luonnonmukaisia hoitotuotteita. Jokainen meistä on varmasti myös huomannut erilaiset kahvilat tai ravintolat, jotka satsaavat lähiruokaan, kasvisruokaan tai vegetaariseen ruokavalioon. Myös tarjoamasi palvelu voi mahdollistaa jollekin toiselle sen, että tämä on ympäristöystävällisempi. Korona-aikana etäpalaverit ja niihin liittyvät palvelut ja ohjelmistot sekä oheislaitteet voisivat olla esimerkkejä siitä.

Mutta oletpa sitten autokorjaamo, ompelimo, toimisto, niin jokaiselle on mahdollista löytää näkökohtia, joissa omaa hiilijalanjälkeä voi pienentää, energiaa säästä ja erilaista hukkaa tai jätettä vähentää. Vastuullinen toimija voi erilaistua kilpailussa.

”Millä tavalla tai tekemisellä, jota et vielä tee, olisi suuri vaikutus tavoitteisiisi, olipa ne henkilökohtaisia tai yritykseesi liittyviä? ”

Miksi yritys valitsee ympäristöjärjestelmän?

Edellä olevasta voi jo päätellä, että yksi selkeä syy siihen, miksi yritys lähtee panostamaan vastuullisuuteen ja ympäristöjärjestelmän luomiseen yrityksessään, liittyy yrityksen arvoihin. Halu olla vastuullinen ympäristötoimija ja panostaa toimintaan, jolla vastuullisuus on mahdollista, on tätä päivää monella alalla.

Joillakin toimialoilla vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia tulee jo toimialaa tai ympäristönsuojelua säätelevästä laista. Esimerkiksi jätelaki sisältää ajatuksia kierrätyksestä ja jätemäärän vähentämisestä. Tämä voi olla tärkeä näkökulma erityisesti valmistavalle teollisuudelle.

Usein työturvallisuus liittyy myös vastuullisuuteen. Eli se, että ihmisillä olisi turvallista työskennellä omilla työpaikoillaan tai asiakkaidensa tiloissa. Kemikaalilainsäädäntö ohjaa kemikaalien käsittelyyn.

Mutta viime kädessä se, että yritys lähtee rakentamaan omaksi yhdeksi johtamisjärjestelmänsä osaksi ympäristöjärjestelmää, on usein paitsi arvovalinta, niin myös vaatimus omilta asiakkailtaan tai yhteistyökumppaneilta. Eli ollaksesi osa isomman yrityksen toimitusketjua, sinun yritykselläsi tulee olla vastuullisuusasioissakin sertifioitu toiminta. Lisäksi ympäristösertifikaatti on usein strateginen valinta, jolla voit näyttää ulospäin oman toiminnan eettisyyttä.

Millainen ympäristöjärjestelmä sopii sinun yrityksellesi?

Ympäristöjärjestelmä on organisaation johtamistyökalu, jonka tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia konkreettisten tekojen avulla. Erilaisia ympäristöjärjestelmiä ja -sertifikaatteja on tarjolla lukuisia, mutta mitä eroa niillä on keskenään – ja mistä tiedän, mikä niistä sopii oman organisaationi käyttöön parhaiten?

Se, minkä ympäristöjärjestelmän tai sertifikaatin valitset yrityksessäsi, riippuu käyttötarkoituksesta eli millaisessa roolissa ympäristöasiat yrityksessäsi ovat. Jos materiaalien käsittely ja jätehuolto ovat yrityksesi ydinliiketoiminnan osa ja arkipäivää, niin järjestelmän valinta on eri kuin jos haluat olla vastuullisen tilausketjun osa tavarantoimittajana tai yrityksesi toimii lähinnä toimistotyyppisessä ympäristössä esimerkiksi palvelu- tai asiantuntijayritys.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio voi osoittaa ympäristöasioiden hallinnan olevan vaatimustenmukaista. Nämä vaatimukset voivat liittyä toiminnan tehokkuuteen, parantamiseen, lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin tai organisaation omiin sitoumuksiin.

Listaan tässä muutamia suomalaisissa yrityksissä käytössä olevia ympäristöjärjestelmiä:

ISO 14001

ISO 14001 on ympäristöjärjestelmän rakentamiseen liittyvä standardi, jonka voi sertifioida ulkoisesti jollakin sertifiointilaitoksella kuten Bureau Veritas. Standardia voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Viimeisin standardi tuo eritysiesti esille seuraavia kokonaisuuksia:

  • ympäristöjohtamisen tulee olla selkeä osa organisaation strategista johtamista
  • elinkaariajattelun tärkeys esimerkiksi kestävä resurssien käyttö
  • sidosryhmien huomioiminen ja heille suunnattu kommunikaatiostrategia ja toimintamallit

Terminologiaa on uudistettu ja harmonisoitu niin, että ISO 14001:2015 toimii paremmin yhteen laatujärjestelmästandardin ISO 9001:2015 avaintermien kanssa. Yhteinen rakenne helpottaa standardien yhtäaikaista käyttöä.

WWF Green Office

WWF Suomen ylläpitämä Green Office -ympäristöjärjestelmämalli on luotu erityisesti toimistojen tarpeisiin. Green Office on täyden palvelun paketti, joka sisältää järjestelmät, valmiit materiaalit sekä verkoston ja asiantuntijoiden tuen. Voit tutustua Green Officeen tässä.

Ekokompassi

Pienille ja keskisuurille yrityksille ja tapahtumille suunnattu järjestelmämalli, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Palveluun kuuluvat valmiit työkalut ja henkilökohtainen neuvonta. Voit tutustua Ekokompassiin tässä.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle. Kriteeristössä otetaan huomioon kunkin tuoteryhmän suurimmat ympäristövaikutukset tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta.

Tuotemerkkejä, joilla osoitetaan ympäristövastuuta on monia Joutsenmerkin lisäksi, joten kannattaa kaivella, jos haikailet omille tuotteillesi jotain ympäristömerkkiä.

Miten voit lähteä kehittämään yrityksesi ympäristöjärjestelmää?

Ympäristöjärjestelmän kehitystyössä kuten muussakin prosessi- ja johtamisjärjestelmätyössä, työ kannattaa aloittaa tutustumalla järjestelmän vaatimuksiin eli valitun järjestelmän standardiin ja vaatimuksiin.

Seuraavaksi kannattaa tunnistaa mitkä oman yrityksen toiminnot ja prosessit jo tänä päivänä kattavat vaatimuksia ja tehdä työlistaa siitä, mitä pitää kehittää. Tätä kutsutaan usein gap-analyysiksi.

Tämän jälkeen voit laatia toimintasuunnitelman valitun järjestelmän laatimiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tässä suunnitelmassa voit jo alustavasti määritellä millaisia prosesseja tai toimintamalleja tulee määritellä, jotka ovat järjestelmän osalta olennaisimmat ja jotka pitää kuvata.

Yksi selkeä ja konkreettinen vaihe on toimintakäsikirjan laatiminen. Käsikirja tyypillisesti on tänä päivänä sähköinen. Käsikirjan laatimisessa voit käyttää seuraavaa tehtävälistaa:

  • olemassa olevien ohjeiden kerääminen ja harmonisointi
  • uusien näkökumien mukaan tuominen
  • omien toimien tarkastelu vaadittavista ympäristönäkökulmista
  • riskitarkastelu

 

Johdonmukaisella ja suunnitelmallisella projektilla edistät yrityksesi kehittämistyötä kohti sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Projektin ei tarvitse olla monimutkainen, se vaatii selkeää etukäteissuunnittelua.

Haluatko lukea lisää vastaavasta aiheesta?

Lue myös prosessien kehittämisestä pienessä yrityksessä:

Tarvitseeko pieni yritys prosesseja?

Laadun kehittäminen mikro- tai pk-yrityksessä

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: