Miksi markkinointisi ei tuota tulosta?
– Vältä nämä 4 tyypillistä mokaa markkinointipalvelujen ostamisessa

Miksi moni yritys kokee, että markkinointi ei tuota tulosta? Miksi markkinointi on usein viimeinen toiminto mihin satsataan, kun menee ns. huonosti? Vältä tyypillisimmät mokat markkinointipalvelujen ostamisessa.

Maija-Leena Rissanen

Markkinointi on usein viimeisin toiminto, johon yrityksessä satsataan

Miksi moni yritys kokee, että markkinointi ei tuota tulosta? Miksi markkinointi on usein viimeinen toiminto mihin satsataan, kun menee ns. huonosti? Vältä tyypillisimmät mokat markkinointipalvelujen ostamisessa.

Hyvä tavara tai palvelu ei myy itse itseään. Tänä päivänä kilpailu on kovaa ja jokaisen yrityksen tulee lähtökohtaisesti huolehtia omasta näkyvyydestään ja omien tuotteiden ja palveluiden esille tuomisesta omassa toimintakentässään.

Kun yrittäjän oma osaaminen tai aika ei riitä ja ei ole mahdollisuutta rekrytoida omaan henkilöstöön markkinoinnin ammattilaista, niin on hyvä miettiä mitä ja miten hankkia tätä osaamista ja toimintaa ulkoisilta palvelun tuottajilta. Tässä kirjoituksessa annan muutaman selkeän vinkin, millä vältät 4 tyypillistä mokaa markkinointipalvelujen ostamisessa.

Ymmärtääkseen palvelujen ostamisen logiikkaa, kannattaa myös lukea aiempi kirjoitukseni ”Tee-se-itse nainen tai mies yrittää”, jossa käyn läpi ulkoisten palvelujen ostamisen perusteluja.

”Hyvä tavara tai palvelu ei myy itse itseään. Tänä päivänä kilpailu on kovaa ja jokaisen yrityksen tulee lähtökohtaisesti huolehtia omasta näkyvyydestään ja omien tuotteiden ja palveluiden esille tuomisesta omassa toimintakentässään.”

Millaisia markkinointipalveluja on saatavilla?

Markkinointi on laaja käsite ja listaan tässä lyhyesti mitä kaikkea voit halutessasi teettää ulkopuolisella osaajalla.

Yritysilmeen uudistaminen ja kotisivut, logot ja markkinointimateriaalit ovat varmasti kaikille ensimmäisenä mieleen tulevia asioita. Ja näitä usein hankitaankin ainakin yrityksen perustamisvaiheessa tai jos on tarve esimerkiksi uudistaa yritystä tai kasvaa uusiin liiketoimintoihin.

Arjen markkinointiin löytyy myöskin monenlaista apua. Moni yritys teettää somenäkyvyyttä alan yrityksillä. Ja esimerkiksi blogien tai Facebook-sivujen ylläpitoa kirjoitutetaan markkinointiosaajilla. Mainostoimistoja värvätään tekemään kampanjoita. Kuvaajat ottavat tuote- ja henkilöstökuvia sekä asiallisia yritys-, brändi- ja tuotevideoita yritysten markkinointikäyttöön. Mediabuukkaajilta ostetaan paikkoja ja aikaa näyttää yrityksen mainoksia tien varsien tai ostoskeskusten liepeillä olevilta mainostauluilta ja -näytöiltä.

Markkinointipalvelujen skaala on siis todella laaja. Mutta ennen kuin ryntäät hankkimaan markkinointia ja näkyvyyttä yritykselle, käy läpi seuraavat tyypilliset mokat, jotka kannattaa pyrkiä välttämään markkinointipalveluja hankkiessa.

Markkinoinnin tulisi tukea yrityksen strategiaa

Moka #1 on, että halutut markkinointitoimet eivät tue yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Pahin tilanne on tietysti, jos ei ole selkeää strategiaa yrityksen toimille.

Markkinoinnin tulisi olla yksi tapa jalkauttaa yrityksen strategioita ja tavoitteita. Markkinoinnin ainoa tehtävä on kasvattaa yrityksen myyntiä, siis liiketoimintaa. Mikäli viestit ja tavoitteet ovat ristiriidassa, ei haluttuja tuloksia voida odottaa.

Markkinoinnin tulisi olla olennainen osa yrityksen strategiaa. Markkinoinnin tulisi olla yhtä tärkeä toiminto kuin mikä tahansa yrityksen muu perustoiminto, kuten tuotekehitys, tuotanto tai myynti. Isommissa yrityksissä johtoryhmissä tulee olla myös markkinoinnin edustus luomassa yritykselle suuntia pärjätä kilpailussa.

Ketkä ovat meidän tavoiteasiakkaitamme? Miten pärjäämme ja erilaistumme kilpailussa? Millainen on meidän yrityksemme ilme ja arvot? Miten tuotteemme ja palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin? Mm. nämä ovat myös markkinoinnin strategisia kysymyksiä.

Markkinoinnin tulee olla suunnitelmallista

Yllättävää kyllä monellakaan yrityksellä ei ole selkeää vuosittaista markkinointisuunnitelmaa. Tehdään kuten ennenkin tai tehdään kaikenlaista ilman selkeää mietittyä suunnitelmaa. Markkinointisuunnitelman puute on siis moka #2.

Toimiva markkinointisuunnitelma on tärkeä työkalu yrityksellesi. Argumentoin usein asiakkailleni, että kun sinulla on selkeä suunnitelma, voit helpommin myös teettää toimia ulkoisilla tahoilla. Hyvässä suunnitelmassa on tunnistettu tarpeelliset toimet ja niille onnistumisen mittarit. Toimia tehdään ja niitä seurataan. Tuloksien perusteella voidaan sitten parantaa toimintaa ja onnistua aiempaa paremmin.

Kun kerran laadit hyvän suunnitelman, voit parannella sitä oppiessasi mikä toimii juuri sinun yrityksellesi ja mikä ei. Tässäkin on usein yllättävää käytännössä huomata, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Se, mitä asetat tavoitteiksi, tuppaa toteutumaan tekemisessä.

Markkinoinnin tulee noudattaa sovittuja sääntöjä ja tukea brändiä

Moka #3 liittyy siihen, että tehdään markkinointia mutta ei kiinnitetä huomioita johdonmukaisuuteen.

Johdonmukainen brändi-ilme tuo uskottavuutta ja auttaa viemään omaa viestiä paremmin perille kuin joka kerran vaihtuvat viestit. On kannattavaa satsata suunnittelussa siihen, että miettii yritykselle omaa ilmettä alkaen logoista, väreistä, fonteista, puhumattakaan kuuluisasta hissipuheesta, tarinasta, iskulauseista eli sloganeista.

Yrityksen omista arvoista kannattaa viestiä, sillä on todettu, että asiakkaat ostavat yrityksiltä, joiden arvoihin he voivat samaistua. Ja ennen kaikkea asiakkaat ostavat toistuvasti yrityksiltä, joiden arvot ovat heidän arvojen mukaisia. Kannattaa vilkaista, mitä olen kirjoittanut arvoista kirjoituksessa ”Arvon mekin ansaitsemme”.

Omaleimaisuus on aina valttia. Monelle perinteisellekin toimialalle on tullut toimijoita, jotka uskaltavat rohkeasti olla omaleimaisia. Meitä asiakkaitakin on erilaisia, joten kullekin löytyy varmasti asiakaskuntaa.

Markkinointi ei ole kertaluontoinen ihmelääke vaan tapa toimia ja viestiä omista tuotteista ja palveluista toistuvasti

Moka #4 liittyy siihen, että tehdään joku raflaava markkinointitoimi yhden kerran ja odotetaan ihmettä.

Edelleen painotan markkinointisuunnitelman tärkeyttä. Hyvässä markkinointisuunnitelmassa tunnistat, mitkä teemat ovat sinun yrityksesi asiakkaille toistuvia ja mitkä kertaluontoisia. Mitä voit markkinoinnilla korostaa ja mitä kannattaa toistaa.

Puhutaan paljon markkinoinnin (ja myynnin) suppilosta. Itse puhun usein kahvimyllystä. Mitä enemmän tuuppaat papuja toisesta päästä, sitä enemmän saat kahvijauhetta toisesta päästä. Näin toimii myös markkinointi. Toistuva ja johdonmukainen markkinointi tuottaa parhaan tuloksen.

Selkeä markkinointisuunnitelma auttaa palvelujen ostamisessa

Parhaiten vältät tyypillisimmät markkinointipalvelujen ostomokat, kun laadit yrityksellesi tavoitteellisen markkinointisuunnitelman, joka nojautuu yrityksesi strategiaan ja tavoitteisiin. Mikäli suunnitelman laatiminen tuntuu työläältä tai ideat ovat vähissä, niin kannattaa aina pyytää apua asiantuntevalta yritysneuvojalta, eli konsultilta.

Kun saat yrityksellesi suunnitelman, niin sitä on hyvä ylläpitää ja tarkentaa, kun tulee kokemusta erilaisista markkinointitoimista.