Tunnistatko vahvuutesi?
Vie yrittämisesi nextille levelille!

Perinteisestä SWOTista on moneksi. Kirjoituksessa hahmotan 3 tapaa hyödyntää SWOTia yrittämisessäsi ja yrittäjyydessäsi.

Maija-Leena Rissanen

SWOT-analyysilla voit saada ideoita yrityksesi kehittämiseksi

Haluatko viedä yrittämisesi seuraavalle tasolle eli kehittää toimintaasi? Yksi hyvä työkalu on monelle tuttu SWOT-analyysi myös kehittämistoimien miettimiseksi.

Jos olet hiukankaan joutunut arvioimaan tai analysoimaan erilaisia asioita liiketoiminnoissa, olet varmasti törmännyt vahvuuksien ja heikkouksien arviointiin. Ja moni varmasti tuntee myös lyhennyksen SWOT, jolla halutaan kertoa, että analyysia voi jatkaa tunnistamalla myös mahdollisuuksia ja uhkia.

SWOT-analyysi onkin hyvin yleisesti käytetty nelikenttäanalyysi, jolla kartoitetaan tyypillisesti yritysten ominaisuuksia ja mahdollisuuksia omilla toimialoillaan ja markkinoillaan. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista strentghs, weaknesses, opportunities ja threaths eli heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Tyypillisesti heikkouksia ja uhkia tarkastellaan yrityksen sisäisesti, kun taas mahdollisuuksia tarkastellaan toimialan ja markkinoiden suhteen.

Perusidean mukaisesti, kun analyysin perusteella mietitään jatkotoimia, niin tyypillisesti pyritään vahvistamaan vahvuuksia ja vähentämään heikkouksien vaikutusta. Uhkia voidaan pohtia tekemällä riskien arviointia ja miettimällä uhkakuvan toteutumista ja toimia tällaisten tilanteiden varalle. Mahdollisuudet usein tuovat ideoita uuden kehittämiseen.

SWOT-analyysi on siis monipuolinen yritysten kehittämisen ja kehittymisen työkalu.

Otetaanpa yksinkertainen esimerkki SWOTin hyödyntämisestä yrityksen kehittämiseksi. Meillä voisi olla yritys ”Helmin hoitola”. Voisimme tunnistaa vahvuudeksi 8 vuoden yrittämisen jälkeen olemassa olevan asiakaskunnan. Heikkouksina voisimme todeta kapean palvelutarjonnan. Toimialalla voisi olla mahdollisuuksina alan uudet innovaatiot. Uhkana taas nähtäisiin, että on tulossa alaa sääntelevää lainsäädännön uudistus.

Mitä Helmin hoitolan yrittäjä voisi siis tehdä analyysin perusteella?

Olemassa olevasta asiakaskunnasta kannattaa tietysti pitää kiinni. Helmin hoitolan yrittäjä voisi miettiä esimerkiksi kanta-asiakasohjelman hyödyntämistä, mikäli sellaista ei ole. Hän voisi vahvistaa omaa markkinointiaan erityiskohteenaan olemassa olevat asiakkaat. Lisäksi tietysti hänen kannattaisi pohtia keinoja houkutella uusia asiakkaita. Sillä, jos hänellä vankka vakiintunut asiakaskunta, niin kertoisiko se, että hänen osaamiseensa luotetaan ja hänen pakeille tullaan toistenkin?

Jos palveluvalikoima on suppea, niin yrittäjän kannattaisi hiukan tarkastella, mitä muut saman toimialan yrittäjät tarjoavat ja miettiä, miten hän voisi tuoda vastaavia palveluja valikoimaansa. Ehkäpä ns. vuokratuoliyrittäjä laajentaisi toimia ja palveluvalikoimaa ja samalla houkuttelisi uusia asiakkaita hoitolaan?

Tarkastelemalla alan uusien innovaatioiden satoa, yrittäjä voisi löytää mahdollisuuksia kouluttautua jonkin uuden menetelmän käyttöön ja sitä kautta tuoda lisää palveluja omaan yritykseensä. Lainsäädäntömuutoksia hänen kannattaa seurata ja ennakoida, miten se käytännössä vaikuttaa toimintaansa ja valmistella toimia, joilla muutos voidaan ottaa vastaan hallitusti.

Esimerkki oli yleinen ja yksinkertainen, mutta SWOT-analyysin käyttö tuli varmasti esille. Suosittelen SWOT-analyysin tekoa esim. kehityssuunnitelmia mietittäessä.

”SWOT-analyysi on siis yksi tapa jäsentää arviointia, mutta sillä on monta soveltamistapaa. Suosittelen SWOT-analyysin kaivamista naftaliinista!”

Hanki lisäymmärrystä asiakassuhteesta SWOT-analyysin avulla

Toinen soveltuva liiketoiminnan aihe, johon SWOT-analyysi sopii hyvin, on asiakassuhteiden arviointi hyödyntämällä SWOT-analyysia. Se antaa hyvän ja yhdenmukaisen ajatusmallin analysoida yrityksen tärkeimpiä asiakkaita tai tietysti myös kuluttajaliiketoiminnassa asiakassegmenttejä, eli SWOtin käyttö asiakassuhteiden analysoinnissa soveltuu siis yritysasiakkaisiin tai kuluttajiin.

Yksinkertaisesti ilmaistuna ja hiukan yhteen vedettynä asiakassuhteen analyysissa SWOTia voi hyödyntää pohtimalla asiakkaan vahvuuksia ja miettiä kysymystä, miten voimme auttaa asiakastamme olemaan vahvempi. Kun mietimme taas asiakkaan heikkouksia, voimme miettiä, miten voimme auttaa asiakastamme muuttamaan tunnistetun heikkouden vahvuudeksi. Miettiessämme asiakkaamme näkemiä toimialansa mahdollisuuksia, voimme miettiä, miten voimme auttaa häntä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Hänen tunnistamien uhkien suhteen voimme puolestamme pohtia, kuinka autamme häntä minimoimaan riskejä pitemmällä tähtäimellä.

Luonnollisesti SWOTia hyödynnetään asiakassuhteiden analysoinnissakin siihen, että tunnistetaan konkreettisia toimia eri osa-alueiden osalta. Tyypillinen käyttötilanne onkin esimerkiksi asiakassuunnitelmien tekeminen tai asiakassegmentin osalta markkinointisuunnitelman tekeminen, joissa yhteyksissä SWOT voi tuoda lisänäkemystä.

Oman yrittäjyyden kehittäminen onnistuu myös SWOTia hyödyntämällä

Kolmas tapa hyödyntää helppoa SWOT-analyysia on peiliin katsominen eli omien yrittäjyyteen liittyvien toimien arviointi.

Jos haluat kehittyä ihmisenä ja yrittäjänä, niin on hyvä aika ajoin miettiä omia ominaisuuksia, mieltymyksiä ja ajankäyttöä ja muita sellaisia piirteitä tai tekijöitä, joilla on vaikutusta siihen, miten voit yrittäjänä tehdä työtäsi ja kuinka osaat omaa yrittämistäsi hallita ja ohjata tavoitteisiin.

Jos sovellat SWOT-analyysia itseesi, niin vahvuuksien ja heikkouksien listaaminen on varmasti helppoa, kun mietit avoimesti omia ominaisuuksiasi ja osaamisiasi.

On myös olemassa VIA-analyysi, jolla voit kartoittaa omia luontaisia vahvuuksiasi. VIA on tieteelliseen tutkimukseen pohjaava luonteenvahvuustesti. Se on verkossa vapaasti ja maksutta saatavilla. Voit tehdä tällaisen testin ilmaiseksi englanninkielisellä sivustolla: https://www.viacharacter.org/

VIA-analyysi perustuu ajatukseen 24 perusvahvuudesta. Testi antaa jokaiselle vastaajalle 24 erilaista persoonan puolta omassa järjestyksessä. Jokaisella henkilöllä on luonteeseen pohjaavia vahvuuksia, joita noin 5 ovat ydinvahvuuksia. Lisäksi meillä on voimavahvuuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi sinnikkyys ja itsesäätelytaidot. Edellisten ohella myötätunto auttaa meitä voimaan hyvin sosiaalisissa suhteissa. Voimavahvuuksista käytetään termejä ”mahdollistajat” tai ”sankarivahvuudet”. Tämän lisäksi on piilossa olevia vahvuuksia, jotka eivät ole aktiivisessa käytössä. Ne ovat uusia mahdollisuuksia toiminnassamme, tiedostamattomia tai kehitettäviä vahvuuksia. Usein ihailemme niitä toisissa ihmisissä. Joudumme ponnistelemaan enemmän käyttääksemme näitä kasvuvahvuuksia. Ulkoisten asioiden miettimisessä eli uhkien ja mahdollisuuksien osalta, pohtisin sellaisia asioita kuin omat ihmissuhteet, verkostot.

VIA-analyysi on ehkä rakennettu ammatinvalintaa tms. varten, mutta kyllä siitä analyysistä voi hyötyä muutenkin kuin ammattia valitessa. Näetpähän ainakin millaisia erilaisia luonteenpiirteitä tunnistetaan ja miten ne vaikuttavat toimiimme.

Jos haluamme soveltaa lisäksi SWOTin uhat ja mahdollisuudet osioita oman itsemme analysointiin, niin miettisin oman yrittäjyyteeni vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Tässä voisi olla omat sidosryhmät, ajankäyttö, rahoitus, olosuhteet, elämäntilanne, eli kaikki se mitkä eivät ole suoraan meidän omia ominaisuuksia. Uhkien ja mahdollisuuksien miettiminen voi avata uusia näkymiä siihen, miten voit kehittää omaa yrittäjyyttäsi.

Ja jälleen kerran analyysin pohjalta voit miettiä konkreettisia toimia, joilla edistät mahdollisuuttasi toimia menestyksekkäästi yrittäjänä.

SWOT-analyysi on siis yksi keino jäsentää arviointia, mutta sillä on monta soveltamistapaa. Edellä tarjosin 3 tapaa hyödyntää SWOTia yrittämisessäsi ja yrittäjyydessäsi. SWOT-analyysin kaivamista naftaliinista!

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.
Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen