Palveluja
yrityksesi kasvuun

Liiketoimintasuunnitelmat - Strateginen markkinointi - Tuotteistus

Alla muutamia esimerkkiprojekteja tavoista millä voimme auttaa yritystäsi uudistumaan.

DIGIAPILA - Yrityksen digivalmiuksien kartoitus

Palvelu perustuu yrittäjän omaan itsearviointiin, jossa konsultti auttaa pohdinnassa. Profiili tunnistaa 8 eri osa-aluetta, joilla on merkitystä digitalisoinnin ja yleensäkin liiketoiminnan kehittämisessä.

Ideana on saada yrityskohtainen profiili, jonka avulla on helpompaa tunnistaa ne osa-alueet, joihin kohdistuvilla kehittämishankkeilla voidaan saada parhain hyöty yritykselle.

​Palvelukokonaisuus pitää sisällään konsultin avustaman arviointitilaisuuden (aika-arvio 1-2 h) ja yhteenvetoraportin, jossa on aukaistu kukin kokonaisuus ja annettu vinkkejä niiden kehittämiseen.

Raportin toimitus 1 viikko arvioinnista.

Tuotteistus "MINI" - hanki toinen mielipide ja arvio olemassa olevasta konseptistasi

Kun palvelut ja tuotteet on selkeästi tuotteistettuja, niiden arvo ja merkitys on selvä loppuasiakkaalle mahdollistaen laadukkaan asiakaskokemuksen.  

Palvelukokonaisuus pitää sisällään olemassa olevan palvelun tai tuotteen dokumentaation (palvelukuvaus, toimitusprosessi jne.) läpikäynnin ja konsultin arvion digitalisoimismahdollisuuksista. Tällainen arvio voi tulla tarpeen, kun mietitään uusia kehityshankkeita tai halutaan uudistaa olemassa olevaa tarjontaa. Myöskin tuotekehitysvaiheessa olevaa hanketta voidaan arvioida uusien vaatimusten tunnistamiseksi.​

Aika-arvio on 1 viikko dokumentaation saamisesta arvioitavaksi.

Tuotteistus "SUPER" -Kasvua tuotteistamalla

Tämä palvelukokonaisuus pitää sisällään laajemman, uuteen palveluun tai tuotteeseen liittyvän ideointi- ja dokumentointihankkeen. Tavoitteena on saada yritykselle selkeästi kuvattu kaupallinen konsepti, jonka perusteella voidaan käynnistää tuote/palvelukehitysprojekti, hakea rahoitusta, laskea liiketoimintasuunnitelmiin liittyviä laskelmia jne. Tuotteistamisella voidaan myös tavoitella yrityksen oman toiminnan tehostamista.​

Kokonaisuus pitää sisällään aloitus- ja loppupalaverit, 2 kpl työpajoja sekä konsultin laatimat dokumentaatiot (yhteenvedot workshopeista, konseptin kuvaus, kehitystoimenpiteiden määritys). Dokumentaation täsmällinen fokus riippuu projektin tavoitteesta, joka sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Aika-arvio hankkeelle on 4-6 viikkoa, alkupalaverista yhteenvetoon.

Kasvun askeleet - kasvata yritystäsi hallitusti

”Kasvun askeleet” on palvelukokonaisuus, jolla konsultti auttaa yrittäjää tunnistamaan omaan liiketoimintaansa liittyviä kasvun mahdollistajia. Näistä valitaan kehittämisen ja kasvun kohteeksi 1-2 aihiota, joille laaditaan selkeä toimintasuunnitelma ja tavoitteelliset muutoksen mittarit. Konsultti voi toimia yrittäjän konsulttikummina muutoksen alun ajan (minimi 6 kk) ja sparrata toimintasuunnitelman toteutusta sekä tukea yrittäjää muutoksen johtamisessa.

Palvelu koostuu suunnittelutyöpajoista ja tapaamisista ns. ”Neljän askeleen kasvuohjelman” mukaan:

  • 1. askel: Kasvustrategian ja kasvuvision kirkastus (esikartoitus, Kasvuvisio-työpaja, yhteenveto)
  • 2. askel: Kasvuinnovointi ja kehityssuunnan valinta (Mahdollistajat-työpaja, yhteenveto, arviointi ja valinta)
  • 3. askel: Toimintasuunnitelman laadinta (toimintasuunnitelman tehtävät, mittarit, suunnitelman kirjoittaminen ja hyväksyntä)
  • 4. askel: Konsulttikummi eli kasvupolun ja muutoksen johtamisen sparraus yrittäjän tueksi (suunnitelman johtaminen ja täytäntöönpano, konsultti sparraa sovitun ajan, minimi 6 kk) 

Muita kehittämisen aiheita?

Luonnollisesti kaikki liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät haasteet ovat tervetulleita!

Edellä oleviin palvelukokonaisuuksiin voidaan liittää projektikohtaisesti erilaisia haastattelututkimuksia (esim. asiakkaat, liiketoimintakumppanit), kilpailija-, markkina-, trendi- ja toimialaselvityksiä jne. Näillä voidaan räätälöidä palvelukokonaisuus vastaamaan yrityksesi tarvetta liiketoiminnan kehittämisen  osalta.

Muita palveluja ovat esim.:

  • erilaisten yritysten ja yhteistyötahojen kehityssuunnitelmien laadinta, sparraus ja hankkeiden koordinointi
  • toimittajakartoitukset esim. palvelukilpailutukset
  • brändin ja yrityksen asiakasarvojen kirkastus
  • markkinoinnin ja myynnin kehittäminen, esim. strategiset markkinointisuunnitelmat
  • kansainvälistymiseen liittyvät hankkeet
  • kestävä kehitys ja yritysvastuu osana yrityksen strategiaa

Tavoitteellista, selkeää ja konkreettista liiketoiminnan kehittämistä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin!