Paljonko maksaa konsultointi ja asiantuntijatyö?

Estääkö  mielikuvasi konsultoinnin kalleudesta sinua kysymästä asiantuntija-apua yrityksesi kehittämiseksi? Miten voit budjetoida kehitystyön, jos hinnat eivät ole selvästi esillä? Selvitän tässä kirjoituksessa, paljonko maksaa konsultointi ja asiantuntijatyö sekä mistä hinta tyypillisesti koostuu.

Maija-Leena Rissanen

Selkeät hinnat auttavat asiakasta ostamaan

Tuotteistajat sanovat, että palvelujen hinnat pitäisi olla selkeästi esillä, jotta asiakkaat osaavat ostaa. Olen tietysti tuotteistajana samaa mieltä. Käytännössä kuitenkin konsultointitoimeksiannot voivat olla täysin erilaisia laajuudeltaan ja lopputulemaltaan, niin hinnaston esittäminen on lähinnä viitteellistä. Harva ostaa konsultaatiota tuntihinnoittelulla, vaan usein kyseessä on joko standardiin perustuva työkokonaisuus tai asiakaskohtaiseen tarjoukseen ja asiakassuhteeseen perustuva hinnoittelumalli.

Olen toiminut muutamia vuosia itsenäisenä konsulttina, ja kokemusta olen kerännyt erilaisista toimeksiannoista aina yksittäisestä yritysneuvonnasta pitkäjänteisiin kehitysprojekteihin ja kaikesta siltä väliltä.

Kun sinä yrittäjänä haluat lähteä kehittämään yritystäsi, mielikuvasi asiantuntijatyön hyödyllisyydestä ja kustannuksista vaikuttaa siihen, kuinka halukkaasti lähdet budjetoimaan kehitystyötä ja hakemaan ulkopuolista apua kehitystyöhösi. Tärkeää olisi kuitenkin hahmottaa, minkä kokoisesta projektista on kyse päästäksesi kehitystavoitteisiisi. Miten siis voit budjetoida kehitystyön, jos hinnat eivät ole selvästi esillä? Selvitän tässä kirjoituksessa, paljonko maksaa konsultointi ja asiantuntijatyö sekä mistä hinta tyypillisesti koostuu.

”Saat parhaan korkotuoton investoimalla tietoon.” -Benjamin Franklin

Mikä konsultoinnissa maksaa

Ymmärrämme hyvin, että jos korjautat kattoa tai rakennutat täysin uuden katon, niin remontin hinta on hyvin erilainen näissä kahdessa tapauksessa. Samoin yksi asiantuntija/konsultointityön hintaan vaikuttavista tekijöistä on kehitystyön laajuus, eli kuinka paljon tehdään yhdessä, millä keinoin ja millaisia tuotoksia yhteistyöstä pitäisi tulla.

Joskus yrityksillä on voimassa oleva liiketoimintasuunnitelma tai erikseen laadittu kehityssuunnitelma, joita voidaan hyödyntää kehittämisprojektin tai muun toimeksiannon laajuuden arvioimisessa. Sen lisäksi pääosassa toimeksiantoja yhteinen kehitystaival alkaa tyypillisesti jonkinlaisella kehitettävän yrityksen lähtötilanteen tai nykytilanteen arvioimisella, jossa käydään läpi tämänhetkinen kokonaisuus ja arvioidaan, millaista tekemistä kehittäminen vaatii sekä täsmennetään kehittämistarpeita.

Isompaan kehitystyöhön on ensimmäiseksi laadittava jonkinlainen suunnitelma, joka sekin voi olla kohtuullinen panostus eli maksullista asiantuntijatyötä. Pienissä hankkeissa tämä suunnitelma tai sen aihio voi olla osa itse tarjousprosessia.

Konsultoinnin hintaan vaikuttavia tekijöitä voi siis listata seuraavasti:

  • Kehitystyön arvioitu laajuus
  • Yhdessä käytetty aika työpajoina tai muina tapaamisina (lähi- tai etätapaaminen)
  • Erilaiset suunnittelutehtävät: usein konsultti valmistelee tapaamiset niin, että asiakkaalla ja asiantuntijalla on selkeä agenda, mitä kullakin kerralla käydään yhdessä läpi. Valmistelutyöt luonnollisesti ovat maksullista työtä (jollei muuta sovita).
  • Joskus tarvitaan tiedonhakua ja erilaista itsenäistä selvittelyä, jotta kehitystyötä voidaan tehdä. Konsultit tyypillisesti kartoittavat asioita sekä hakevat ja jäsentävät tietoa asiakkailleen erilaisina selvityksinä.
  • Monesti on tarkoitus tuottaa selvitys, arviointi, raportti tai suunnitelma. Kun tämän tuotoksen tekee konsultti, on se luonnollisesti hintaan vaikuttava kokonaisuus.

Onkin tavanomaista, että konsultointitoimeksiannot perustuvat asiakkaalle tehtyyn tarjoukseen, jossa on tuotu esille edellä olevia asioita siinä laajuudessa kuin ne soveltuvat käsillä olevaan tapaukseen. Näin asiakas voi luottaa, että hommat tehdään kuten on sovittu ja siinä laajuudessa kuin on sovittu.

Mikä nostaa konsultoinnin hinta-arvioita?

Edellä avasin tyypillisen laajemman konsultointitoimeksiannon sisältöä. Ideaalitapauksessa konsultoinnin laajuus voidaan hyvin ennakolta arvioida, mutta on hyvä miettiä mitkä tekijät tai kehitysprojektin piirteet nostavat asiakaskohtaisen kehitysprojektin hintaa. Voit siis itse vaikuttaa kokonaisuuden hintaan.

Ensimmäinen hintaan vaikuttava seikka on resurssit. Kun yrittäjä lähtee panostamaan laajempaan kehitystyöhön, kriittinen seikka on arvioida oman organisaation mahdollisuus panostaa kehitystyöhön aikaa ja osaamista ja resursoida käytännössä kehitystyö sen mukaan. Konsultti voi tehdä yrittäjän puolesta monta asiaa, kun niin vain sovimme.

Yksi näkökohta ulkopuolisen asiantuntijan värväämiseksi omaan kehitystyöhön on juuri resurssien hallinta. Tekeekö konsultti kehittämiseen liittyvää työtä pääosin itse? Kuinka paljon yritys osallistuu kehitystyöhön? Kuka ylläpitää ja laatii tarvittavaa dokumentointia? Konsultti voi vähentää yrittäjän painetta ja työmäärää esimerkiksi kehitysprojektin projektinhallinnan tehtävillä, yleisellä dokumentoinnilla (kuten muistiot) ja tiedonhaulla. Usein hankkeissa, joiden lopputuloksena on tarkoitus luoda suunnitelmia, konsultit laativat nämä suunnitelmat.

Mitä enemmän konsultilla on projektissa roolia, sitä enemmän se luonnollisesti heijastuu kehitystyön hintaan. Kokenut konsultti pystyy arvioimaan näiden töiden määrän ja antamaan myös kiinteän hinnan sekä määrittämään, mitä kokonaisuuteen kuuluu. Työnjako on siis olennainen asia, joka vaikuttaa konsultoinnin hinnanmuodostumiseen.

Toinen hintaan vaikuttava tekijä on lähtötietojen epämääräisyys. Ei ole mitenkään epätavallista, että yritys on tunnistanut kehittämistarpeita, mutta siitä ei ole syntynyt selkeää kuvaa tai dokumentaatiota kehittämisen tavoitteista. Toisin sanoen, mitä hähmäisemmät lähtötiedot, sitä enemmän hinnassa on tilannesidonnaista riskikerrointa.

Mitä voit tehdä, jos lähtötiedot ovat puutteelliset? Jos kehitystyön laajuus ja tarvittavat tehtävät eivät ole selvillä tai lähtötiedot ovat muuten levällään, niin suosittelen etenemistavaksi, että teemme yhdessä alkuun nykytila-analyysin tai yritysanalyysin. Tällöin tunnistamme yritykselle tärkeät kehittämistarpeet ja analyysin tuloksena syntyy ymmärrys kehittämistarpeista.

Toinen askel analyysin jälkeen on kehityssuunnitelman tai -suunnitelmien laatiminen. Tämä tapahtuu helpommin, kun käsillä on yhdessä pohdittua tietoa, mikä yrityksessä toimii ja mitä pitäisi kehittää.

Kolmas hintaan vaikuttava tekijä on erilaiset kulukorvaukset, tyypillisimmin matkakulut. Tänä päivänä osa tai jopa koko kehitystyö eli konsultointi voi olla mahdollista tehdä etänä. Suosittelen kuitenkin sisällyttämään yhteiseen kehitystyöhön myös lähitapaamisia, erityisesti jos asiakasyrityksellä on omia toimitiloja, valmistusta tms.

Käytettävät resurssit, saatavilla olevat lähtötiedot ja kulukorvaukset vaikuttavat siis konsultoinnin hintaan.

Mikä laskee konsultoinnin hinta-arvioita?

Ehkä tässä kohden on jo selvää, mitkä tekijät puolestaan vaikuttavat kehitystyön hintaan alentavasti. Ensimmäinen on selkeästi yrityksen oman kehitystyön määrä osana kehitysprojektia. Tässä resurssipohdinnassa kannattaa olla realistinen, sillä usein varsinkin pienessä yrityksessä kehitystyöpanostus on pois yrittämisen arjesta. Usein kehitysprojekti seisoo ja hidastuu, koska yrityksen henkilöstöllä ei ole aikaa panostaa kehitystyöhön ja tavoiteltuja tuloksia ei saada aikaan. Oma työ on hyvä, mutta kolikolla on tavoitteiden suhteen myös se toinen puoli.

Selkeä rajattu projekti voi olla helpompi viedä maaliin. Eli usein kehitystyö kannattaa pilkkoa pienemmiksi askeliksi. Näin hallitaan riskejä ja kustannuksetkin pysyvät kurissa.

Kolmas konsultointikustannuksia alentava tekijä on hyvät lähtötiedot eli yrityksellä on hyvin dataa käytössä, miten hommat toimivat ja mitä pitää tehdä. Ehkä on tehty strategia ja liiketoimintasuunnitelma, jotka ovat edelleen voimassa. Tällöin kehitystyöhön päästään hyvillä lähtötiedoilla.

Oma panostus, kehitysprojektin rajaaminen ja hyvät lähtötiedot ovat tekijöitä, joilla voit arvioida olevan vaikutusta kehitystyön kokonaiskustannuksiin alentavasti.

Konsultoinnin hintaesimerkkejä

Jotta hintakeskustelu ei ole kissan pyörimistä kuuman puuron ympärillä, niin annan joitakin tyypillisiä esimerkkihintoja. Muista, ylärajaahan ei tässäkään ole!

Hintahaarukkaesimerkkejä:

  • Kun puhumme kehitystöistä, joissa lopputuloksena on joku laajempi suunnitelma kuten liiketoimintasuunnitelma tai markkinointisuunnitelma, tyypillinen projekti hinta alkaen 3000 €, tyypillisesti lähemmäs 5000 €, jopa 10 000 € (kaikki tietysti alv 0 %).
  • Hakemus ja hankesuunnitelma alkaen 1000–1500 €, monimutkaiset rahoitushankkeet jopa 5000–7000 €. Joskus hinnoitellaan riskillä eli pieni alkuhinta ja sitten bonus, jos ko. rahoitus tulee.
  • Neuvontatyö, yrittäjän neuvonta/sparraus kertahinnoittelu eli alkaen 100 €/h

Mitä maksaa sinun yrityksesi kehittäminen?

Usein konsultointia ja asiantuntijatyötä voit saada erilaisten kehitystukien kautta. Suomessa on kattava yritystukien verkosto, joilla halutaan rohkaista kehitys- ja kasvuhaluisia PK-yrityksiä kehittämisen alkuun.

Esimerkiksi ELY:n koordinoimat Yritysten kehittämispalvelut ovat hyvä esimerkki lakiin perustuvista PK-sektorille suunnatuista kehittämispalveluista. Näidenkin palvelujen puitteissa suositellaan aloitettavan yritysanalyysilla, joka maksaa yrittäjälle 260 €/pv (alv 0 %, yrittäjän omavastuuosuus). Tyypillisesti analyysi on 1 pv-2 pv kokonaisuus. Analyysin tuloksena syntyy kehittämissuunnitelma. Tämän jälkeen yrittäjällä on mahdollisuus tarpeen mukaan hakea varsinaisia konsultointipäiviä 325 €/pv (alv 0 %) hintaan saman konseptin puitteista. 3 vuoden aikana yritys voi saada 15 tuettua konsultointipäivää. Kannattaa tutustua Yritysten kehittämispalveluihin.

Business Finlandilla on laaja kirjo erilaisia erityisesti tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoitusinstrumentteja. Ruokavirasto koordinoi maaseudun yritysten yritystukia, joista esim. perustamistuki on hieno tukimuoto kehittää yritystoimintaa maaseudulla. Ja huomio, Suomessa maaseutu käsite kannattaa tarkistaa, sillä se on melkein heti asutuskeskusten ulkopuolinen alue. Finnvera rahoittaa takaamalla erilaisia lainoja. Tämäkin on varteenotettava vaihtoehto kehittämiselle, esimerkiksi kun kyse on investoinneista.

Yksi syy hakeutua asiantuntijan pakeille onkin selvittää, onko juuri sinun kehitystarpeillesi löydettävissä tukimuotoja, jotka alentavat kynnystäsi hakea asiantuntija-apua sinun yrityksesi kehittämistarpeisiin.

 

Kysy lisää, voin auttaa sinua löytämään yrityksellesi tavan kehittää ja hyödyntää asiantuntija-apua!

 

Mistä voisit aloittaa kehittämistyösi?

Lue lisää yritysten kehittämiseen liittyvistä kokonaisuuksista. Alla muutama  linkki sivustoillani olevaan materiaaliin:

Yritysten kehittämispalvelut

Miten sparraaminen voisi auttaa yritystäsi?

Miten yritys voi kehittää prosesseja?

Tunnetko yritysten kehittämispalvelut?

 

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: