Markkinoinnin trendejä ja strategioita vuonna 2021

Videon käyttö markkinoinnissa nousee esille yhtenä tärkeänä trendinä, mutta mitä kaikkea muuta uutta on markkinoinnissa vuonna 2021? Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021?

Maija-Leena Rissanen

Korona on ollut huima digiloikka yritysten markkinointitoimille

Mietitkö oman markkinointisi tehokkuutta ja sitä, mihin kanaviin kannattaa satsata ja miten voit edistää oman markkinointiviestisi perille menemistä juuri sinun asiakaskuntaasi? Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021?

Kävin läpi HubSpotin julkaisemaa raporttia markkinoinnin trendeistä vuodelle 2021. Yritys oli tehnyt kyselytutkimuksen yli 1500 yritykselle näiden markkinoinnin strategioista ja toimenpiteistä sekä markkinoinnin tulevaisuuden näkymistä. Raportissa ei käsitelty tarkkaan tutkimuksen kohteena olevien yritysten kokoa, toimialaa tai markkinoinnin investointeja, joten emme voi erikseen käsitellä markkinoinnin toimia eri kokoisissa yrityksissä. Siitä huolimatta raportti tarjoaa hyvän näkymän siihen, mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021.

Raportti toi esiin myös koronan vaikutuksen. Moni yritys on käynyt läpi valtavan digiloikan toiminnassaan etätöiden ja etäpalvelujen muodossa. Erityisesti yritysten sosiaalisen median käyttö on kasvanut viimeisen vuoden aikana huimasti.

”Hyvä markkinointi saa yrityksen näyttämään fiksulta. Erinomainen markkinointi saa asiakkaan tuntemaan itsensä fiksuksi. ” -Joe Chernov

Lataa tästä infotaulu markkinoinnin trendeistä vuonna 2021 oman markkinointisi vinkeiksi:

Markkinoinnin vinkkejä – trendit vuonna 2021

 

Millaiset asiat ovat "IN" markkinoinnissa vuonna 2021?

Jos viime vuosien markkinoinnin kehitystä tulisi tiivistää muutamaan sanaan, niin ne teemat olisivat sosiaalisen median merkitys markkinoinnin portfoliossa, markkinoinnin tarkempi kohdistaminen ja henkilökohtaistaminen ja entistä enemmän konversion merkitys.
Ristiriitainen tulos tutkimuksessa oli kuitenkin väite, että yritysten markkinoinnin pääasiallinen tavoite on yrityksen ja yrityksen brändin näkyvyyden lisääminen, ennemmin kuin myynnin lisääminen. Arvelen, että väittämän taustalla on se, että edelleen yritykset eivät hyödynnä kaikkea konversioiden mahdollisuuksia oman myynnin edistämiseksi ja että markkinoinnin automaatiota voisi hyödyntää huomattavasti laajemmassa skaalassa kuin vielä tehdään tänä päivänä.

Tutkimuksen mukaan juuri markkinoinnin automaation merkitys kasvaa ja sitä myöten investoinnit siihen lisääntyvät. Ennen kaikkea tässä kohden automaatio tarkoittaa markkinoinnin rutiinien automatisointia eli tehdään töitä fiksummin, ei aina siis vaan enemmän samaa.

Tutkimus vetää yhteen TOP5 markkinoinnin strategiaa vuodelle 2021:

1. sosiaalisen median näkyvyys
2. hakukoneoptimointi
3. ABM, account based marketing (henkilökohtaistettu, personoitu ja kohdistettu asiakkuusmarkkinointi)
4. sisällöntuotanto
5. kohdistetut sosiaalisen median mainokset

Tutkimuksen mukaan 3 tärkeintä tavoitetta markkinoinnille vuonna 2021 ovat:

1. lisää liidejä
2. asiakastyytyväisyyden kasvattaminen
3. brändin tunnettavuuden lisääminen

Kuva alla kertoo yhteenvetona tärkeimmät kanavat markkinoinnille:

Kun markkinoinnin automaatiosta puhutaan, niin yleisimmin sillä tässä kohden tarkoitetaan yksittäisten markkinoinnin tehtävien automatisointia (kuten automaattinen sähköposti/sähkäpostikampanja postituslistalle liittymisestä), erilaisten postausten ja sisällön tuotannon ajastamista ilmestymään valitussa mediassa haluttuna ajankohtana tai edistyneempänä kokonaisuutena erilaisia asiakaspalvelijachatbotteja, joihin törmäämme sivustoilla surfatessa.

Markkinoinnin sisällöntuotannon strategiat vuonna 2021

Vanhan sanonnan mukaan ”content is a King” ja niin myös tutkimus nostaa sisällön tuottamisen markkinoinnin merkitykselliseksi osaksi.

Sisällöntuotannossa videoiden merkitys korostuu yhä tärkeämpänä osana yritysten markkinointia. Seuraavaksi tärkeimmäksi muodoksi nähdään yritysten blogit ja erilaiset infograafit. Blogeja hyödyntää jopa yli puolet haastatelluista yrityksistä.

Jos sattuisit olemaan rekrytoimassa markkinointiin henkilöä, niin tämän päivän markkinoinnin avainkompetenssina tulisi olla multimediasisällön tuottaminen ja erityisesti videon tekemisen osaaminen.

Kuva alla havainnollistaa erilaisia sisältövaihtoehtoja, joita voit hyödyntää markkinoinnissa. Näet myös kuinka moni vastaajista hyödyntää niitä jo.

Millaista sosiaalisen median strategiaa kannattaa käyttää?

Sosiaalinen median merkitys markkinoinnissa on kiistaton. Sosiaalisen median voidaan sanoa olevan ykkössijalla markkinointikanavien hyödyntämistä verratessa. Jopa 80% yrityksistä investoi tähän omassa markkinoinnissaan.

Tänä päivänä edistyneet markkinointiin panostavat yritykset jopa rekrytoivat erillisiä asiakaskokemuspäälliköitä, joiden tehtävänä on seurata ja kehittää sitä, miten asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat yrityksen brändin kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa.

Uusi trendi on sosiaalinen kuuleminen eli aktiivisesti haetaan asiakkaiden ääntä, suoraa suhdetta somen avulla, pyrkimyksenä saada ihmisiä yrityksen sosiaalisen median sisällönkäyttäjistä aktiivisiksi brändin lähettiläiksi ja puolestapuhujiksi. Eli aktiivisesti ohjata ja hoivata yleisöä ns. myyntiputken läpi yrityksen brändin kannattajiksi.

Ollako Facebookissa vai Instagramissa, on monen pienen yrityksen markkinoinnin peruskysymyksiä. Raportin mielenkiintoinen tilasto on kuvaus siitä, mihin kanaviin tehty markkinointisatsaus tuo parhaan tuloksen (rahana). Kärjessä on edelleen Facebook.

Parhaimmat sometaktiikat vuonna 2021 kulminoituvat seuraaviin teemoihin:

 1. sosiaalinen kuuleminen
 2. hashtagien käyttö
 3. livevideon hyödyntäminen osana sisältöä

Hakukonemarkkinoinnin strategiat vuonna 2021

Kaikille internetin käyttäjille hakukoneiden kuten Googlen käyttö on tuttua. Kuitenkin hakukoneiden hyödyntäminen on edelleen monelle varsinkin pienelle yrittäjälle mysteeri ja sitä ei hyödynnetä täysin. Hakukonemarkkinoinnin voidaan sanoa pitävän sisällään ajatuksen siitä, että kotisivusi sisältöä tarjotaan käyttäjälle sen mukaan mitä hän on oikeasti hakemassa eli tarjotaan paras mahdollinen käyttäjäkokemus.

Tutkimus listaa 3 tärkeää taktiikkaa hakukoneoptimoinnille (SEO):

 1. strategiset avainsanat
 2. lokalisointi (eri kieliversiot, paikalliset tiedot)
 3. mobiilioptimointi

Hyviksi mittareiksi, joilla voidaan mitata hakukonemarkkinoinnin onnistumista, annetaan seuraavia suureita:

 1. avainsanojen sijoitus (keyword ranking)
 2. orgaanisen liikenteen määrä
 3. sivuilla vietetty aika
 4. klikkausprosentti (click trough rate, CTR): kuinka usein näytettyä mainosta on todellisuudessa klikattu
 5. bounce rate (ilmaisee niiden ihmisten määrän prosenteissa, jotka lähtevät sivuiltasi nähtyään yhden sivun)
 6. uudelleen tulevat kävijät ja suorat sivuille tulevat kävijät

Markkinoinnin raportointi ja attribuutiostrategiat vuonna 2021

Attribuutio voi olla käsitteenä hiukan outo, mutta markkinoinnissa attribuutiolla tarkoitetaan sellaisten käyttäjien toimintojen tunnistamista, jotka edistävät jollain tavalla haluttua lopputulosta. Sitten näille yksittäisille attribuutioille voidaan laskea arvo. Eli simppelisti suomeksi: mistä asiakas tuli ja mihin hän meni asiakaspolulla ostaessaan tuotteistasi tai palvelujasi. Ja paljonko nämä toimenpiteet sinulle maksavat ja mitä niistä saat tuottoa.

Tällaiseen asiakaspolun miettimiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen tarvitaan enemmän tietoja demografiasta eli iästä, sukupuolesta, alueesta, kiinnostuksista jne. Vasta sen jälkeen voit yrittää suunnitella sitä, miten kävijät liikkuvat sivuillasi tai sisällöstäsi toiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa myös sisällön muokkaamista oman yleisön makuun, esimerkiksi viestin äänensävy tai sisällön valintaa sellaiseksi mikä toimii juuri sinun kohdeyleisössäsi.

Markkinoinnin tärkeinä trendeinä on siis pyrkimys kerätä ja tilastoida tietoa siitä, miten potentiaaliset asiakkaat liikkuvat ja käyttäytyvät sinun medioissasi, kotisivuillasi, sosiaalisessa mediassa jne. Tavoitteena on tietysti lisätä aikaa, jonka he käyttävät brändisi ääressä ja ohjata heitä ostotapahtumissa eteenpäin ostopäätökseen.

Kaiken edellä mainitun tulisi tapahtua mahdollisimman käyttäjäystävällisesti luoden hyvän käyttäjäkokemuksen.

Käytännössä voimme todeta tätä työtä tehtävän vahvasti esimerkiksi verkkokauppojen yhteydessä. Jos lähdet kaupasta ilman ostosta, saat mainoksia muilla sivuilla katsomistasi tuotteista. Kun valitse tuotteita, verkkokauppa tarjoaa sinulle sitä, mitä muut ovat tilanneet tämän tuotteen yhteydessä. Kun annat tilauksen yhteydessä tietojasi, rupeat saamaan uusia tarjouksia sähköpostiisi. Esimerkkejä on monia.

Attribuutiostrategioiden merkitys siis kasvaa edelleen.

Sähköpostimarkkinointikaan ei ole kuollut vuonna 2021

Moni meistä hukkuu sähköposteihin ja voisi kuvitella, että sähköpostin käyttö markkinointiin olisi katoavaa kansanperinnettä. Mutta näin ei todellakaan ole. Hyvin tehtynä sähköpostimarkkinointi toimii hyvin, mitä osoittaa myös väitetty tulos, että 1 dollari toisi 36 dollaria kauppaa.

Tämä vaatii sähköpostistrategiaan selkeää kohdistettua ja mielellään henkilökohtaistettua otetta.

80% yrityksistä käyttääkin sähköpostia markkinointikeinonaan. Ja juuri tähän työhön markkinoinnin automaatio puree. Markkinoinnin automaatioon löytyy erilaisia työkaluja. Esimerkiksi sähköposteja voi tehdä ja ajastaa erilaisilla asiakaslistoilla monelle tutuilla MailChimp, ActiveCampaign tai Salesforce-työkaluilla.

Tärkeä lähestymistapa sähköpostimarkkinointiin on selkeä segmentointi ja personalisointi:

 • ostajapersoonien laatiminen tiedon perusteella
 • asiakkailta kerätty tieto esim. preferenssit (kuten käyttääkö mobiilipuhelinta vai tietokonetta, milloin on paras aika saavuttaa, viestinnän kieli)
 • testaaminen (esimerkiksi millä otsikoilla saa parhaat lukemismäärät, millainen copy luetaan)

Esimerkkinä sähköpostiautomaatiosta on ostoprosessin mukaan räätälöity kokonaisuus jonkin teeman mukaan rakennettuna. Nämä sähköpostit pyrkivät viemään asiakasta siitä asti, kun hän ensimmäisen kerran on yhteydessä brändiin, aina ostopäätökseen asti herättämällä mielenkiintoa ja näkyvyyttä, opettamalla aiheesta (tuotteista tai palveluista) ja herättämällä luottamusta yritykseesi, tuotteeseesi tai palveluusi ja viime kädessä saamaan kävijän tekemään ostopäätöksen esimerkiksi tarjouksella.

Asiakaspalautteiden keruu on osa markkinointia vuonna 2021

Olennainen osa markkinoinnin ja myynnin kehittämistä ovat erilaiset tavat saada asiakastietoa. Tutkimuksen mukaan käytetyimmät tavat ovat:

 1. asiakaskyselyt
 2. sähköpostikyselyt
 3. tuoteostospalautteet
 4. asiakastyytyväisyyspuhelut
 5. asiakastyytyväisyyspisteet (NPS, net promoter score)

 

Markkinakyselyjen tuloksia hyödynnetään yrityksissä erilaisessa kehittämisessä, jotta voi tehdä järkeviä päätöksiä esimerkiksi tuotteiden tai markkinoinnin investointien suhteen.

Videoiden määrän kasvulle ei näy loppua vuonna 2021

Videoiden määrän kasvua ei pysäytä mikään. Uusia alustoja syntyy, jopa pelkästään videoiden käyttämisen ympärille, kuten TikTok.

Mutta myös muissakin kanavissa videon merkitys kasvaa, eli video on yksi markkinoinnin sisällöntuotannon kulmakiviä tänä päivänä.

Kun katsoo tilastoja, niin huomaa, että alustoille ladattujen videoiden määrä on lähes tuplaantunut viimeisten 5 vuoden aikana. Määrällisesti eniten selkeästi ladataan enimmissään yhden minuutin pituisia videoita eri alustoille. Eli tässä näkyy Instagramin ja TikTokin vaikutus, mutta myös muun pituisten videoiden latausmäärissä on sama trendi.

Tutkimus kertoi, että videoiden määrä ponnahti koronan vaikutuksesta äärilukemiinsa, mutta mielenkiintoista on, ettei se ole palautunut takaisin aiempaan ennen koronaa olevaan tilanteeseen, vaan videosisältöä kulutetaan jatkuvasti enemmän.

Huomattavaa on, että moni yritys satsaa sekä pidempiin videoihin, että videosarjoihin omassa markkinoinnissaan. Video on myös löytänyt paikkansa koko myyntisuppilon alueelle eli aina myyntipuheesta, konversioon ja jälkihoitoon. Tutkimus toi esille myös, että ihmiset ovat halukkaita antamaan omia yhteystietojaan todennäköisemmin, jos he ovat katsoneet videoita sitä ennen eli kontaktien keruuseen esimerkiksi uutiskirjelistalle videolla on myös merkitystä. Videoilla kasvatetaan siis luotettavuutta yritykseen, brändiin ja tuotteisiin.

Videon rooli on siis muuttumassa pelkästä viihdykkeestä myös esimerkiksi opetusrooliin tai viemään ostopäätöstä loppuun. Täten videon voidaan sanoa sitouttavan ihmisiä enemmän ja samalla kehittävän myös brändiuskollisuutta.

Tutkimus toikin esille uutena asiana videon osalta livevideot ja reaaliaikaiset videotapahtumat, joita voi harkita oman yrityksen esille tuomiseksi.

 

Markkinointi vuonna 2021, mitä voimme oppia trendeistä?

Vielä hiukan yhteenvetoa ja oivalluksia siitä, mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021. Yleiskuvana markkinoinnista vuonna 2021 voidaan sanoa, että markkinoinnin tavoite on olla inhimillisempi, luova, personoitu, sosiaalinen ja kokeileva. Kaikkia näitä enemmän kuin koskaan.

Ja jos sinun pitää ottaa yksi uusi asia käyttöön, niin satsaa videoon omassa markkinoinnissasi.

Kannattaa tarkastella omia markkinointikäytäntöjään ja miettiä mitä muita asioita trendeistä voisit hyödyntää omassa markkinoinnissasi ja onnistua yrityksesi ja tuotteittesi tai palvelujesi esille tuomisessa.

Kaikki kirjoituksessa käytetyt graafit ovat HubSpotin raportista ja liittyvät viitattuun tutkimukseen.

Itse raportin (englanninkielinen) löydät seuraavasta osoitteesta:

HubSpotin raportti

Jos kaipaat videon tekemisen osaamista, niin yksi kiva resurssi tähän on Anni- Voimaa videosta -tuotanto. Sieltä löytyy ilmaista peruskurssia ja maksullista syvemmälle menevää videon tekoon liittyvää opastusta.

Annin Voimaa videosta -kotisivut

Haluatko lukea lisää markkinoinnista?

Iso PS

Jos olet hukassa omien markkinointitoimiesi kanssa tai kaipaat vaan uutta näkmeystä, niin esimerkiksi sparrauspalveluni on matalan kynnyksen konsultaatiota. Muutamalla sparrauskerralla voit saada puhtia ja uusia ideoita, millä tehostat markkinointiasi. Palvelu toimii mainiosti etänä. Kysy roheasti lisää!

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: