Miten voit kehittää omaa karismaasi?

Väitän, että karisma ei ole pelkästään myötäsyntyinen ominaisuus, vaan karismaa voi kehittää ja oppia. Tässä kirjoituksessa tuon esille useita keinoja, miten voit kehittää omaa karismaasi ja helpottaa esimerkiksi oman yrityksesi markkinointia, erityisesti, jos olet yksinyrittäjä tai pienen yrityksen keulakuva eli yrittäjä itse.

Maija-Leena Rissanen

Onko sinussa karismaa?

Tuntuuko sinusta joskus, että toisille näkyvyys tulee ikään kuin ilmaiseksi? He voivat laittaa postauksia someen tai tehdä blogiartikkeleja, joita luetaan ja jaetaan. Sinusta itsestäsi tuntuu, että sinulta puuttuu se jokin, joka saa ihmiset kuuntelemaan, katselemaan ja sitoutumaan toimiisi. Puuttuuko sinulta karismaa?

Yksi luetuimpia Kasvukoutsin vinkkejä blogini artikkeleita kautta aikojen on henkilöbrändäys. Koska karisma on olennainen osa henkilöbrändäystä, ajattelin sen kiinnostavan myös henkilöbrändäystä miettiviä. Olen itse saanut palautetta, että minussa on karismaa. En ole koskaan kuitenkaan tuudittautunut sen varaan viestiessäni, opettaessani tai pitäessäni puheita, vaan suurin osa tästä lavasäteilystä on tietoisen opettelun ja kokeilun tulosta. Eli väitän, että karisma ei ole pelkästään myötäsyntyinen ominaisuus, vaan karismaa voi kehittää ja oppia.

Tässä kirjoituksessa tuon esille useita keinoja, miten voit kehittää omaa karismaasi ja helpottaa esimerkiksi oman yrityksesi markkinointia, erityisesti, jos olet yksinyrittäjä tai pienen yrityksen keulakuva eli yrittäjä itse.

”Kun seuraat tekemisissäsi intohimojasi, se tekee sinusta mielenkiintoisen. Mielenkiintoiset ihmiset vetävät puoleensa toisia ihmisiä. ” -Guy Kawasaki

Karisma kulkee käsi kädessä henkilöbrändäyksen kanssa

Pienessä yrityksessä yritys usein henkilöityy yhteen henkilöön eli yrittäjään itseensä. Tällöin tietysti on hyvä, jos yrittäjä on valovoimainen hahmo, joka jää ihmisten mieleen mieluusti positiivisesti. Henkilöbrändäys on aihe, joka kiinnostaa monia, koska henkilöbrändäys on yksi tapa erottautua oman alasi kilpailussa. Kaiken muun liiketoiminnassa voi kopioida, mutta persoonat ja sisäiset toimintamallit voivat olla uniikkeja. Yhdistämme usein henkilöbrändin ns. asiantuntijatyötä tekeviin, mutta olitpa minkä alan tahansa yrittäjä, niin arvelen sinun olevan alasi asiantuntija. Näin ollen positiivisesta henkilöbrändistä ei ole ainakaan haittaa kenenkään bisneksiin.

Karisma on osa henkilöbrändiä. Se ainakin helpottaa henkilöbrändin rakentamista. Tässä kirjoituksessa paneudun siihen, miten voit kehittää omaa karismaasi ymmärtämällä, mitkä asiat vaikuttavat karismaan. Tutustu siis tekstiin, miten voit kehittää omaa karismaasi.

Mitä karisma on?

Karisma tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa armonlahjaa tai suopeutta. Tämä on mielestäni hiukan harhaanjohtavaa, sillä se antaa kuvan, että sinulla joko on karismaa ns. myötäsyntyisesti tai sitten sitä ei ole. Jos tuudittaudut ajatukseen, että jollekin toiselle on annettu enemmän karismaa kuin sinulle, niin et tee asian suhteen mitään. Kuitenkin väitän, että myös karismaa voit kehittää.

Karisma perustuu ihmissuhteisiin. Karismaattinen ihminen pystyy ulkoisilla käyttäytymistavoillaan ja ”sisäisellä hehkullaan” luomaan henkisiä ja tunnepohjaisia, erityislaatuisia siteitä. Monia karismaattisia ihmisiä yhdistää se, että heillä on vakaa usko johonkin. Karisma on käytännössä siis yksilön voimakasta kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa heihin kertoessaan tai muuten tuodessaan esiin asioita, joihin hän itse uskoo tai joiden puolestapuhuja hän on.

Tutkimusten mukaan, karisma voi ilmetä henkilön kykynä vaikuttaa toisiin ihmisiin myönteisesti luomalla yhteys niin fyysisesti, tunnetasolla, älyllisesti kuin henkisestikin.

Arjessa voimme kuvata karismaa myös magnetismiksi, auraksi, valovoimaksi tai luontaiseksi auktoriteetiksi. Karismaattisella ihmisellä on usein myös kyky viestiä houkuttelevalla tavalla ja vangitsevasti, niin sanallisesti kuin sanattomastikin.

Karisma on myös liikkeellepaneva voima. Eipä siis ihme, että monella johtajalla tai taiteilijalla on karismaa ja he saavat ihmiset seuraamaan heitä.

Karisman käsittäminen on myös kulttuurinen ilmiö. Ei siis ole olemassa yhtä ja ainutta oikeaa karismaattisuuden määritelmää eikä toiminnan mallia, vaan kukin kulttuuri määrittää sen piirteet omalla tavallaan.

Karisman ilmeneminen on tilannekohtaista

Ymmärtääkseni karisman ilmenemistä tutkin Tuomo Takalan v. 2013 tekemää väitöskirjaa ”Tutkimuksia karismasta eri konteksteissaan”. Hän esitti monialaisessa väitöksessään karisman merkitystä yhteiskuntaan ja toi esille historiallisia esimerkkejä sekä hyvästä että pahasta karismasta. Mielenkiintoinen yhteenveto hänellä oli karisman ilmenemisen tilannekohtaisuudesta ja prosesseista. Karisma vaatii hänen mukaansa seuraavia asioita ja prosesseja:

– oikea asia oikeassa ajassa ja paikassa

– oikea henkilö oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

– tilanteen asiantila (kontingenssi); historiallinen tilanne määrittää, vaatii tai edesauttaa karisman esiinnousua

– oikea asioiden esitystapa eli performanssin diskurssi suhteutettuna aikaan, paikkaan (ja politiikkaan)

6 tapaa kehittää karismaasi

Eli aika paljon asioita pitää sattua ja kohdata, jotta joku voi olla käytännössä karismaattinen. Miten voit kehittää omaa karismaasi, jos ns. ”tähdet pitää olla oikeassa asennossa” karisman syntymiseksi?

Pohdin asiaa lisää ja tulin siihen tulokseen, että kyllä todellakin voit kehittää karismaasi. Jäsensin ajatukseni kuuteen aiheeseen miettiessäni ”Mitä karisma on?”

 1. Karisma on ensisijaisesti vuorovaikutuksessa syntyvä kokemus
 2. Karisma on johtajuutta
 3. Tarinat, anekdootit ja metaforat synnyttävät karismaa
 4. Karisma on aito asia
 5. Esiintymistaito on osa karismaa
 6. Löydä oma tyylisi ja ole karismaattinen

Sukeltakaamme siis seuraavassa edellä oleviin kokonaisuuksiin tarkemmin.

Karisma on ensisijaisesti vuorovaikutuksessa syntyvä kokemus

Vanha tuttu filosofian kysymys on, että kuuluuko metsässä kaatuvasta puusta ääni, jos ketään ei ole paikalla.

Samoin voimme sanoa olevan karisman kanssa. Voit tietysti ominesi yksin ollessasi ajatella olevasi karismaattinen, mutta sitä ei ole kukaan kokemassa. Yksi osa karismaa ja karismaattisuutta on ihmisten välinen vuorovaikutus, ihan siis määritelmänkin mukaan. Jokainen meistä voi tunnistaa ympäriltämme ihmisiä, joille toisten ihmisten kanssa oleminen on lähtökohtaisesti luontevaa. Mutta jos olet esimerkiksi ujo ja joukossa helposti vetäytyvä tarkkailija, niin voit sinäkin harjoitella mukana olemista ja vuorovaikuttamista. Esimerkiksi verkostoitumistilaisuudessa voit aloittaa tutustumalla yhteen uuteen ihmiseen. Esitä vaikka joku tilaisuuteen liittyvä kysymys ja kuuntele vastaus. Kysymyksillä osoitat kiinnostusta ja johdatat ja jatkat keskustelua. Huomaat, että se ei ole oikeasti vaikeaa, sillä pääsääntöisesti verkostoitumistilaisuuksissa ihmiset tulevat… niin… verkostoitumaan eli tutustumaan uusiin ihmisiin.

Karisma on vuorovaikuttamista. Vuorovaikuttaminen on hyvä sana, sillä siinä on sisään rakennettuna sana ”vuoro” eli tarkoitus on todellakin jakaa yhteistä aikaa keskenämme ja antaa mahdollisuus erilaisille persoonille, äänille, mielipiteille ja muulle yhteiselle tekemiselle. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Kuuntelu, läsnäolo ja toisten huomioiminen ovat tärkeitä. Mietipä, millainen merkitys on läsnäololla, kun vertaat tilannetta siihen, että toinen esimerkiksi räplää kännykkäänsä katsekontaktin sijaan.

Vuorovaikutustaitoja voi opetella myös kursseilla. Bisnesympyröissä esimerkiksi neuvottelutaitojen harjoittaminen käy yhtenä esimerkkinä vuorovaikutustaitojen opettelusta. Kuuntele kesälomakuunteluksi aurinkotuolissasi esimerkiksi: ”Taktinen neuvottelu (Hallitse haastavat kohtaamiset)”, Harri Gustavsberg ja muita tai ”Uusi neuvotteluvalta”, Juhana Torkki. Jos haluat ymmärtää kirjoitettua vuorovaikutusta, tutustu esimerkiksi kirjaan ”Kirjoitettu vuorovaikutus”, joka kertoo mm. miten teksti välittää tietoa kirjoittajasta ja mistä lukija tietää, kuuluuko hän sen kohderyhmään. Kaikki kirjat löytyvät esim. BookBeatista.

Karisma on johtajuutta

Ei liene ihme, että monesti karismaattiset henkilöt ovat joko organisaatioiden tai yleisten mielipiteiden johtajia. Tutustumalla johtamiseen liittyviin käytäntöihin, voit lisätä omaa karismaasi. Mieleeni tulee esimerkiksi muutosjohtamiseen liittyvät teoriat ja käytännöt. Jos karisma määritellään kykynä vaikuttaa muihin, niin juuri muutosjohtamisen perusperiaatteina on ottaa mukaan muutoksen suunnitteluun niitä henkilöitä, jota muutos koskee. Aivan vastaavasti karismaattinen johtaja kuuntelee sidosryhmiään ja tekee päätöksiä vasta, kun on kuullut eri osapuolia.

Manageri vai liideri? Suomen kielessä ei tehdä eroa kumman tyyppisestä johtamisesta on kyse. Manageri usein nojautuu ohjaamisessaan tavoitteisiin, prosesseihin ja katsoo toimintaa nojautuen erilaisiin sääntöihin. Managerointi on tuloksia tuijottava johtaja. Liideri ohjaa esimerkillään ja on tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin, eikä usein piittaa niinkään paljoa miten tuloksiin päästiin. Hän antaa ihmisille tilaa toimia itsenäisesti. Liideri jättää ikään kuin vastuuta tekijälle itselleen.

Karismaattinen johtaja inspiroi ja motivoi seuraajiaan. Jos haluat laiturinnokassa kuunnella tai lukea johtamisesta, niin tutustu Suomen koripallojoukkueen valmentajan menestystarinaan: ”Dettmann ja johtamisen taito”, Saska Saarikoski.

Tarinat, anekdootit ja metaforat synnyttävät karismaa

Tarinan kerronta on ihmisten ikiaikainen taito. Myös bisnesmaailmassa tuodaan paljon esiin tarinoiden merkitystä osana viestintää. Jokaisella yrityksellä, tuotteella ja tekemisellä voisi olla tarina. Tarinat jäävät mieleen. Tarinat myös auttavat erottautumaan kilpailussa. Sinun elämäntarinasi yrittäjänä on juuri niin omanlaisensa, ja ennen kaikkea ainutlaatuinen, että sitä on toisen vaikea kopioida.

Tarinallisuus ja karisma nivoutuvat yhteen. Karismaattinen johtaja kertoo tarinoita, joilla hän pyrkii vaikuttamaan seuraajiinsa. Tästä hyötyy molemmat osapuolet: seuraaja tuntee yhteenkuuluvuutta ja omanarvontuntoa, ja karismaattinen tarinoitsija saa lojaalisuutta seuraajiltaan. Seuraajat hyväksyvät tarinan yhteiseksi totuudeksi eli myöntävät sen pätevyyden ja oikeutuksen.

Miten hyödynnät tarinoita ja tarinallistamista liiketoiminnassasi ja viestinnässäsi? Tarinakone on Anne Kalliomäen yritys ja uranuurtaja alallaan, kannattaa tutustua, mikäli tarinallistaminen kiinnostaa.

Lämmin suositus tutustumiselle!

Karisma on aito asia

Karisma vaatii aitoutta tullakseen esille hyvällä tavalla ja tarttuakseen henkilöön. Coca-Colan aikoinaan lanseerama ”The real thing” oli hieno slogan, jota voit mietiskellä myös karisman yhteydessä.

Tärkeää on olla aito eli vaikka opettelisit näitä erilaisia karismaan liittyviä asioita, niin ota niistä käyttöön jutut, jotka oikeasti tukevat juuri sinun persoonaasi, arvojasi ja toimintatapojasi. Ensiksikin päälle liimatun roolin vetäminen on äärimmäisen raskasta ja voi johtaa uupumiseen eli omien voimavarojen ylläpitäminen on järkevää pitemmän päälle. Toiseksikin me ihmiset ollaan melko hyviä huomaamaan falskit representaatiot eli aistein havaittavat mielikuvat, jotka eivät ole aitoja.

 

Esiintymistaito on osa karismaa

Vaikuttava ja vakuuttava puhuminen on johtajan tärkeimpiä työkaluja. Huippupuhujien esiintymisessä on lisäksi lähes maagiselta tuntuva tekijä, jota kutsumme karismaksi. Vaikuttava viestintä kasvattaa henkilön karismaa.

Esiintymistaitoja voi hyvin harjoitella. Moni yrittäjä tarjoaa myös esiintymistaitojen koulutusta. Monessa yrityksessä työssä ollessani esiintymistaidot olivat vakiokurssikamaa, jota yritykset tarjoavat osana henkilöstökoulutusta. Miksi siis et myös pienyrittäjänä tai yksinyrittäjänä investoisi itseesi ja kävisi kursseja, joissa esiintymistaidot ovat pääsijalla?

Muutama helppo vinkki miten voit kehittää esiintymistaitoja on:

 • mene mukaan sosiaaliseen toimintaan ja verkostoihin, joissa tapaat ihmisiä ja joissa voi olla mahdollisuus pitää esitelmiä tai muita pieniä puheita
 • tee aina omat kotiläksysi eli laadi esitys ja harjoittele sitä, pyydä vaikka läheisiltäsi palautetta
 • kannattaa harjoitella mielikuvituspuheita (esimerkiksi hissipuhe, myyntipuhe, dialogi/argumentaatio)

Itse teen paljon viimeksi mainittua eri tilanteisiin ja arvelen, että yksinhöpöttäminen onkin minun yksi supervoimani esiintymistaitojen kehittämisessä.

Yksi tärkeä näkökulma esiintymistaitojen kehittämiseksi on oman kropan tunteminen eli kannattaa miettiä millainen ryhti sinulla on, miten kannat kroppaasi, miten käytät ääntäsi. Oivalsin aikoinani Marko Bjurströmin ja Ritva Enäkosken esiintymistaidon kurssilla, että omassa kropassa viihtyminen on a ja o hyvään esiintymistaitoon. Tämän asian eteen voit tehdä paljon. Jokainen meistä on ainutlaatuinen omana itsenänsä, joten säteily ja karisma saavat lähtökohtansa siitä.

 

Löydä oma tyylisi ja ole karismaattinen

Vaikka edellä sanoin, että karisma ei ole päälle liimattuja asioita, niin toki voit tehdä omalle habituksellesi hyviä asioita.

Joissakin yrityksissä voi olla ns. pukukoodeja tai muita määräyksiä, kuinka yrityksen tunnuksia tulee kantaa. Mutta tärkeää on löytää oma tyyli. Kun puhumme pienyrittäjästä tai yksinyrittäjästä, voit itse valita oman tyylisi.

Jos tyylisi kaipaa uudistamista tai kaipaat muuten vinkkejä, niin voit löytää ammattilaisia, jotka stailaavat sinut omaan toimintaasi sopivaksi. Esimerkiksi yrityskuvia ja henkilökuvia varten voi olla hyvä pyytää myös ammattilaista meikkaamaan ja laittamaa henkilöstöä kuvauskuntoon. Ja voisihan stailauspäivä toimia vaikka hemmotteluna itsellesi.

Ole oma itsesi ja pistä persoonaasi likoon! Erottaudu massasta rohkeasti!

6 arjen keinoa miten voit lisätä karismaasi

Karismaa voi siis tarkastella monesta eri näkökulmasta, koska karisma ei määrity yksikäsitteisesti. Karisman tilannesidonnaisuus jo pelkästään luo karismalle moniulotteisen tulkinnan. Mukava asia on, että kun lähestymme karismaa eri näkökulmista, niin huomaamme, että voimme todellakin kehittää halutessamme omaa karismaamme. Ja miksi meidän kannattaa niin tehdä? Vastaus on helppo. Yrittäjänä sinun on helpompi markkinoida omia tuotteitasi ja palvelujasi, jos jäät ihmisten mieliin ja erotut massasta.

Muutama ajatus vielä lopuksi karisman kehittämisestä käytännössä:

 1. Asetu alttiiksi tilanteille, joissa joudut oman mukavuusalueesi ulkopuolelle. Ja asetu alttiiksi tilanteille, joissa olet tekemisissä ihmisten kanssa. Verkostoidu, ole vuorovaikutuksessa. Opi ja paranna toimintaasi. Kysy palautetta.
 2. Tee kotiläksysi eli valmistaudu tilanteisiin. Harjoittele itsesi esittämistä. Harjoittele erilaisia dialogeja, etenkin jos sinulla on tarve verkostoitua ja luoda suhteita.
 3. Ole avoin uusille kokemuksille, venytä omaa mukavuusaluettasi.
 4. Kehu itseäsi silloin tällöin. Mieti vahvuuksiasi ja kiitä niistä itseäsi. Sama pätee erilaisiin saavutuksiisi. Pysähdy ja kiitä niistä itseäsi.

 

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: