Miten sparraaminen voisi auttaa sinun yritystäsi?

Kannattaa kokeilla, josko ideasi saisivat uutta tuulta ja sinä uusia työkaluja toteuttaa niitä, jos investoit tähän matalan kynnyksen yritysneuvontaan eli sparraamiseen osaavan asiantuntijan kanssa!

Maija-Leena Rissanen

Kevät herättää yrittäjän unelmoimaan!

Maaliskuu oli vilkas kuukausi sparrauksien osalta. Näin yrittäjänä olen ottanut tavakseni hiukan reflektoida kunkin kuukauden lopussa, mitä tuli tehtyä ja miltä näyttää seuraava kuukausi. Varmaan monella muullakin sama tapa ja tarve. Tämän maaliskuun teemana oli tosiaan erimuotoiset yrittäjien sparraukset. Konsultin näkökulmasta sparraaminen tarjoaa mukavan tavan rikkoa pitkäjänteisempien projektien vaatimaa työrytmitystä ja auttaa toisia yrittäjiä omissa tavoitteissaan. Palautteen mukaan sparrattavat yrittäjät ovat saaneet uusia ideoita ja vahvistaneet omia ajatuksiaan yhteisissä sessioissamme. Tässä kirjoituksessa käyn lyhyesti läpi miten sparraaminen voisi auttaa sinun yritystäsi.

”Parhaimmat opettajat ovat niitä, jotka kertovat minne kannattaa katsoa, mutta eivät kerro, mitä pitää nähdä. ” – Alexanda K. Trenfor

Mistä sparraamisessa on kyse ja mitä siinä tapahtuu?

Eräs asiakkaani ei tunnistanut sanaa sparraaminen ja jäinkin miettimään, mistä tämä sana oikein on tullut kieleen ja mitä se lähtökohtaisesti tarkoittaa. Oma ajatukseni oli alun perin, että urheilun puolelta olisi tämän sanan alkuperä ja niinhän se kaiken tietävä google osasikin kertoa. Ensimmäinen synonyymi oli nyrkkeillä. No, ihan nyrkkeilyä en itse ajatellut, vaan ennemminkin sitä, kun valmentaja opastaa harjoitettaviaan parempaan tulokseen ja jaksamiseen, että sitä voisi kutsua sparraamiseksi.

Vaan nyt kun toisaalta mietin, niin se sparraaja nyrkkeilyssäkin taitaa olla se harjoitusvastustaja, joka sitä nyrkkeilijää harjoittaa nyrkkeilysäkin takomisen sijaan. Näin myös sparraaja tässä liiketoiminnan kehittämisen maailmassa on se yrittäjän harjoitusvastustaja, jonka tehtävänä on toimia yrittäjän luottohenkilönä ja tukena, joka auttaa, neuvoo ja tukee henkisesti eli sparraa.

Muita synonyymeja sanalle sparraus löytyi monia: auttaa, tukea, antaa tukea, taustatuki, kannustaa, neuvoa, henkinen tuki. Nämä kaikki jo aika lailla kuvaavat mitä sparraamisessa tapahtuu yrittäjän ja konsultin välillä.

Tavoitteenani sparrauksessa on siis kulkea yrittäjän rinnalla yrittäjän omien ideoiden, tavoitteiden ja haaveiden kirkastamisessa yhdessä ideoiden ja keskustellen. Nyt korona-aikana tällainen tarve on ollut ilmeinen ja olen päässyt itsekin siis tekemään sitä laajemmassa määrin lyhyen ajan sisällä.

Tutkitaanpa lisää, miten sparraaminen voisi auttaa sinun yritystäsi.

Sparraamisen ytimessä on kahden yrittäjän kohtaaminen

Tyypillisesti sparraaminen on kahden yrittäjän välistä luottamuksellista keskustelua. Tavoitteena on käydä läpi sparrattavalle yrittäjälle tärkeitä teemoja, jotka voivat olla kovinkin erilaisia riippuen siitä, millä toimialalla ja missä vaiheessa yrittäjyyttä yrittäjä on. Yhteistä kaikelle sparraamiselle on yhdessä ideointi ja asioiden kehittäminen.

Tyypillisesti keskustelutilanteissa tunnistamme erilaisia toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja ja ajattelumalleja, jotka auttavat yrittäjää viemään ideansa konkreettisiksi.

Joskus sparraaminen on selkeästi myös tsemppaamista. Aina ei yrittäjälläkään kaikki asiat mene heti hienosti, vaan uudistamisen tiellä voi olla erilaisia esteitä. Paitsi tsemppaamista, joskus sparraamisessa on tarpeen löytää uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, kun alkuperäinen suunnitelma ei toiminut.

Yksi konkreettinen tavoitteeni on siis tarjota yrittäjälle työkaluja ja ajatusmalleja, joiden avulla hän voi jäsentää ja priorisoida omia ajatuksiaan yrityksensä kehittämiseksi. Kokemukseni onkin ollut näistä sparraamisista, että vaikka oikeasti työkaluja on rajallinen setti, niin niitä voi soveltaa mitä monenlaisiin kysymyksiin. Se hetki on mahtava saada kokea, kun sparrattava saa oivalluksia.

Miten sparraaminen parhaiten toimii?

Jotta sparraaminen ei jää pelkäksi mukavaksi jutusteluksi, on hyvä sopia sparrauksen alussa tavoitteita ja teemoja, mitä halutaan yhdessä käydä läpi. Näin keskustelussa ja ideoinnissa säilyy punainen lanka.

Usein ensimmäinen kerta on yrittäjän tavoitteiden ja lähtökohtien läpikäyntiä sekä yleisemmin tutustumista puolin ja toisin. Kun yrittäjän tavoitteet ja haasteet nostetaan reilusti esiin, on siitä hyvä lähteä yhdessä pohtimaan erilaisia toimintamalleja, etenemistapoja tai kehittämistarpeita. Lisäksi usein on hyvä miettiä asioita aikajanalle eli miettiä jonkinlaista toimintasuunnitelmaa tai tavoitteita jollekin ajanjaksolle.

Usein voi olla ihan myös ”tässä ja nyt” -neuvonnan tarve. Sparraaminen toimii tässäkin suhteessa hyvin. Olen suunnitellut yrittäjän kanssa yhdessä esimerkiksi tulevan asiakaspalaverin kulkua ja viestejä, mitä siinä kannattaa tuoda esille. Tai miten hän voi laatia konkreettisen tarjouksen jostain uudesta palvelustaan, mitä kannattaa huomioida siinä kohden?

Sparraus toimii siis hyvin etäistuntona, eli ei ole tarvetta käyttää kummankaan osapuolen aikaa matkusteluun, vaan voimme sovitusti tavata ns. linjoilla ja käydä läpi sovittuja teemoja.

Sparraaminen kannattaa nähdä yhteistyösuhteena, eli yksi kerta ei vie maata merelle. Kannattaa investoida omaa aikaa muutamaan yhteiseen kertaan. Suosittelen lähtökohdaksi ainakin kolmen kerran kokonaisuutta, jolloin sparrauskerrat ovat kohtuullisen tiiviisti lähekkäin. Sen lisäksi on hyvä pitää jonkin ajan kuluttua vielä seurantakerta, jolloin voi nähdä onko yrittäjä saanut aikaan haluttuja tuloksia.

Käytännössä näyttää siltä, että noin puolisen tusinaa kertaa on hyvä kokonaisuus. Siinä tulee jo aikajännettä ja yrittäjän on mahdollista reflektoida keskusteluja ja saada syvyyttä pohdintaan ja aikaa tehdä omat analyysinsa johdonmukaisesti.

Miten toimiala vaikuttaa sparraamisen onnistumiseen?

Yksi kysymys, mitä tulevat asiakkaat ovat kysyneet, miten konsultti voi sparrata täysin eri toimialan yrittäjiä.

On selvää, että eri toimialoilla vaikuttavat erilaiset toimialaa koskettavat säännöt, esimerkiksi toimialalla toimijan tulee omata tietty pätevyys tai sertifikaatti tai toimilupa. Eri aloilla on myös alan etujärjestöjen tai vastaavien laatimia eettisiä säännöstöjä. Myös lainsäädäntö voi tuoda omat nyanssit toimialan mahdollisuuksiin.

Mutta se asia, mikä on meille kaikille yrittäjille yhteistä, on ne liiketoimintaa koskevat kysymykset. Mistä saan lisää asiakkaita? Miten määrittelen itselleni sopivat asiakkaat? Miten kehitän toimintaani? Millä mittaan toimintaani, niin että sitä voi kehittää ja se kannattaa? Miten erilaistun kilpailussa? Mitä minun tuotteitani tai palvelujani minun kannattaa tuottaa, myydä jne.? Milloin ja miten rekrytoin? Miten laajennan toimintaani? Miten hinnoittelen? Miten järjestän kaiken, jotta kaikelle pakolliselle jäisi oikeasti riittävästi aikaa?

Lisäksi yksi näkökulma tähän toimialakysymykseen on se, että harva meistä yrittäjistä myy tuotteitaan tai palvelujaan vain oman alansa osaajille eli konsulttina voin sparratessa toimia siis eräänlaisena haamuostajana, joko kuluttajan tai yritysasiakkaan roolissa. Jollet yrittäjänä pysty kertomaan omasta toiminnastasi maallikolle ymmärrettävästi, niin ehkä kannattaa pohtia omaa viestintää tai tuotteistuksen näkökulmia.

Yrittämiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä on siis loputon määrä, ja nämä ovat kaikki meille yrittäjille yhteisiä. Osaava konsultti katsookin usein niitä rakenteita, joilla liiketoimintaa tehdään. Lähtökohtaisesti yrittäjä itse tuntee oman alansa rajoitteet ja mahdollisuudet.

Sparrattavissani on ollut useita yksinyrittäjiä. Heille sparraus onkin hyvää matalan kynnyksen konsultaatiota, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja. Mutta sparrattavissa on ollut myös isompia yrittäjiä. Riippuen toiminnasta ja organisaatiosta yrittäjä on usein yksin miettimässä oman yrityksensä haasteita. Sparraus tarjoaakin toisen mielipiteen ja kaikupohjan, jota vasten voi luotettavasti peilata ajatuksiaan.

Sparrausten toimialakirjo on ollut moninainen: hyvinvointiyrittäjiä, kuluttajakaupan toimijoita, media-alaa, asiantuntijayrittäjää. Yrittäjillä on ollut sekä kuluttaja-asiakkaita että yritysmyyntiä. Sama sparrauksen toimintamalli toimii siis toimialasta riippumatta hyvin.

Miten sparraaminen voisi auttaa sinun yritystäsi?

Yrittäjän on kovin yksinäistä takoa sitä nyrkkeilysäkkiä. Jollet ole tottunut jakamaan omia yrittämisen haasteita toisten kanssa, niin sparraaminen tarjoaa matalan kynnyksen tavan saada neuvoja ja ideoita sitoutumatta pitkiin projekteihin. Kannattaa kokeilla, josko ideasi saisivat uutta tuulta ja sinä uusia työkaluja toteuttaa niitä! Kannattaa siis pohtia, miten sparraaminen voisi auttaa sinun yritystäsi.

Autan mielelläni myös näin lyhytjänteisellä toimintamallilla ja neuvon yrittäjiä kehittämisideoidensa eteenpäin viemisessä. Kysy rohkeasti lisää!

Haluatko lukea lisää yristysten kehittämisestä?

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: