Miksi yrittäjillä on vaikea ottaa vastaan asiantuntija-apua?

Kysymys nousi esiin, kun pohdimme Vaikuttajaforumissa erilaisten yritysten kehittämistukien hakemistilannetta ja todettiin, että tukia oli enemmän kuin hakijoita. Yrityksillä jää rahoituksia hakematta ja asiantuntija-apua saamatta.

Maija-Leena Rissanen

Yrityksillä jää rahoituksia hakematta ja asiantuntija-apua saamatta

Otsikko on hiukan raflaava, mutta ei kylläkään omaa keksintöäni. Asia nimittäin nousi esiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vaikuttajaforumissa viime istunnossamme.

Vaikuttajaforum on yksi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -järjestön verkostoista ja toimielimistä, joissa eri sidosryhmien kanssa käydään säännöllisesti läpi yrittäjyyteen liittyviä yhteiskunnallisia ja paikallisia toimintamahdollisuuksia ja esimerkiksi pyritään edistämään yrittäjämyönteistä lainsäädäntöä tai muuta hallintoa. Mukana meidän muutaman yrittäjän lisäksi on koko joukko paikallisia tahoja kuten yrittäjäjärjestön edustajat sekä mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppakamari, TE-keskus, OSAO, Oulaisten kunnan kehitys ja kansanedustaja, vain joitakin tahoja mainitakseni.

Nämä istunnot ovat olleet silmiä avaavia ajankohtaisine tilannekartoituksineen yrittämisestä yleensä, kun eri tahot ovat kertoneet yrittäjyyteen liittyvistä kehityshankkeistaan tai muusta ajankohtaisesta tapahtumasta. Viime istunnosta jäin miettimään Kasvun kartta -hanketta koordinoineen yrittäjäjärjestön henkilön lausahdusta siitä, että on huomattu yrittäjillä olevan kynnys ottaa vastaan asiantuntija-apua, vaikka sitä olisi tarjolla ja siihen kannustettaisiin erilaisilla rahallisillakin tukitoimilla. Aiemmin olimme jo käyneet läpi, että yksinyrittäjätukeen varattua rahaa joudutaan palauttamaan oliko-se-melkein-puolet, kun yrittäjät eivät ole tukea hakeneet.

Siis mitä? Miksi apu ja tuki ei kelpaa? Jäin pohtimaan ja sain muutaman ajatuksen, mitä voisimme yhdessä pohtia.

”Rahoitustukien osalta ei riitä, että osaat hakea oikeaa tukea ja saat sen, vaan kehitysprojektia kannattaa myös hallita hyvin.”

Rahoitustukien ehdot ja omat mahdollisuudet hakea tukea ovat epäselviä

Korona-ajan yksinyrittäjätukien hakeminen oli kyllä ihan helppo juttu. Tuen hakemiseen tarvitsi täyttää yksi kaavake ja liittää sopivat talousselvitykset mukaan sekä kirjata hiukan yhteenvetona näkemyksiään siitä, miten liiketoiminta jatkossa menee. Lisäksi ainakin allekirjoittaneen kohdalla tuen käsittelijä vielä soitti ja kysyi selvennyksiä, eli hakemusta ei voinut täyttää ns. väärin. Kokemuksestani voin sanoa, että ainakaan tuen hakeminen ei ollut rakettitiedettä.

Jos olet yrittäjänä tottunut toimimaan ns. yksin, niin avun hakeminen tai edes siihen paneutuminen mitä tukia on saatavilla ei ole sinulle luontainen tapa toimia. Tänä päivänä korostetaan alalla kuin alalla, että verkostoituminen tuo hyötyjä, niin ainakin omasta kokemuksestani voin sanoa, että muiden yrittäjien tarinoita kuunnellessa oppii paljon ja saa vinkkejä, miten voi omaakin toimintaansa kehittää. Erilaisista tuistakin kuulee ja kynnys madaltuu hakeutua itse niiden piiriin, jos täytät kriteerit. Eli hyvät esimerkit kannustavat.

Voidaankin ehkä vetää yhteen, että jos ei ole kokemusta tuen vaikutuksista ja mahdollisuuksista, tukia ei tule haettua. Lisäksi yrittäjillä ei ole riittävästi aikaa ja mahdollisuutta perehtyä erilaisiin tukimuotoihin ja miettiä täyttäisikö heidän yritys rahoitustuen saantiehdot eli olisiko joku tuki saatavilla tulevaan hankkeeseen.

Rahoitustukien hakemisessa hyvä liiketoimintasuunnitelma tai kehityssuunnitelma on tärkeä

Moni tukimuoto vaatii jonkinlaisen suunnitelman tai liiketoimintalaskelman tai molemmatkin, jos haluat hakea tukea tai kehittämiseen rahaa. Jos ei ole selkeää visiota mitä kehittää tai ei ole kehityssuunnitelmia, apua ja tukea on haastavaa hakea.

Jo suunnitelmien laatiminen voisi olla yksi konkreettinen kohta, missä yrittäjänä voisit hyötyä asiantuntija-avusta. Ensiksikin asiantuntijoille suunnitelmien laatiminen on leipätyötä eli osaamista on ja kynnys on matala tehdä hyvä suunnitelma. Toiseksikin toisen ihmisen kanssa käyty keskustelu oman yrityksen kehittämisen mahdollisuuksista voi avata monia uusia näkymiä, mitä et itse ole ehkä ajatellutkaan. Eli näköalojen laajentaminen on tärkeää, kun halutaan lähteä kehittämään toimintoja.

Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse eikä se ole tyhmä tai osaamaton, joka kysyy neuvoja.

Viisas yrittäjä selvityttää asiantuntijalla, mitä tukia on hänen yritykselleen saatavilla

Rahoitusten selvittäminen ja erityisesti se, millä kriteereillä niitä saa, voi olla aikaa vievä tehtävä, jos teet sitä ensimmäistä kertaa ja vain yhden kerran itsellesi. Jo rahoituksen selvittäminen voisi olla selkeä homma antaa asiantuntijalle tehtäväksi. On huomattavasti helpompaa keskittyä miettimään oman yrityksen kehittämistä, kun on näkemys siitä, millaisia tukia ja mahdollisuuksia on sinun tyyppiselle toimijalle toimialallasi tarjolla.

Kun rahoituksen mahdollisuudet ja niiden ehdot ovat selvillä, on huomattavasti jouhevampaa lähteä laatimaan tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat sekä hakea tukea. Kaikessa tässäkin voi osaava asiantuntija auttaa. Kaksi päätä ideoi paremmin kuin yksi.

Yrityksen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii yrittäjän sitoutumista

Omassa konsultin työssäni törmään usein siihen, että potentiaalisella asiakkaalla on kova tarve saada joku tulos aikaan, esimerkiksi markkinointisuunnitelma tai markkinoiden kartoitus, mutta ei olla valmiita käymään läpi sitä, millä laajuudella tai toimintatavoilla se pitäisi tehdä. Ei ymmärretä, että tehdäksemme hyvä markkinointi tai muu suunnitelma tai kartoitus, sen tekeminen pitää ensiksi SUUNNITELLA.

Ja yhteisen suunnitelman tekemiseksi pitää luoda yhteinen ymmärrys tämänhetkisestä tilanteesta, tahtotilasta tulevaisuuden suhteen, liiketoiminnallisista tavoitteista ja muusta aiheeseen liittyvästä.

Kehitystyö alkaa aina jonkinlaisesta nykytila-analyysista tai lähtökohta-analyysista sekä tavoitteiden määrittämisestä, joiden pohjalta voidaan kehityssuunnitelma tai, jos niin halutaan sanoa, työsuunnitelma voidaan tehdä.

Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja pohjatyöt kannattaa tehdä hyvin eli suunnitella ensin. Et voi juosta, jollet ole oppinut kävelemään. Asiantuntija auttaa sinua pitämään kehittämisessä punaisen langan käsissäsi, jos yrittämisen arkesi on täynnä arjen päätöksiä ja tekemisiä.

Voidaan myös sanoa, että yrittäjällä pitää olla valmius sitoutua pitkäjänteisesti johdonmukaiseen kehitystyöhön, jotta tuloksia oikeasti voidaan saada aikaan.

Ulkoisen asiantuntijan kanssa työskentely vaatii molemminpuolista luottamusta

Uskon, että lähtökohtaisesti jokainen yrittäjä tietää oman yrittämisensä heikot kohdat eli missä olisi vara parantaa toimintaa. Asiantuntijan kanssa työskennellä nousee esiin ikäviäkin asioita

Heikkojen kohtien ja kipupisteiden jakaminen ulkopuolisen kanssa vaatii luottamusta. Yrittäjä voi kokea haastavaksi jakaa tietoa nykyisistä itselleen epäedullisista toimintamalleista. Mutta asioiden kaivelu on tärkeää, jotta voidaan yhdessä löytää ne keskeisimmät asiat ja toiminnot, joita kannattaa kehittää.

Hyvällä projektinhallinnalla selätät rahoituksen byrokratian

Rahoitustukien osalta ei riitä, että osaat hakea oikeaa tukea ja saat sen, vaan kehitysprojektia kannattaa myös hallita hyvin. On tärkeää, että seuraat kaikkia kehitysprojektiin liittyviä kuluja ja osaat kohdentaa ne oikeille kehityskohteille, jotta rahoituksen tulouttaminen onnistuu jouhevasti.

Tämä voi tuntua hankalalta byrokratialta, mutta lienee selvää, että ns. ilmaista rahaa ei ole ja että rahoituksen antaja haluaa tietää, että tuki käytetään kuten sitä on suunniteltu. Mielestäni se, että on napakka projektinhallinta, on vain hyvä asia. Samalla tulee tarkkaa seurattua, että suunnitelmat toteutuvat ja, mikäli on jotain epäselvää toteutumasta, voi tehdä korvaavia toimia ja päästä tulokseen.

Kuluja kannattaa seurata esimerkiksi antamalla kehitysprojektille oma työnumero tai viitenumero, jota käytetään kaikessa kulukirjauksissa ja ulkoisissa laskuissa.

Tyypillisesti rahoitusten seurannassa on tietty aikajänne, jonka aikana pitää projektista raportoida joko projektin aikana tai sen loputtua, jotta saat (loput) tukirahat tilille.

Vinkkejä siihen kuinka uskallat hakea rahoitusta ja asiantuntija-apua

Jos olet pohtinut, että jotain pitäisi tehdä yrityksessäsi, mutta et ole saanut oikein aikaan miettiä mitä tai miten, niin tässä muutama vinkki miten voisit päästä liikkeelle kehittämisessä.

  1. etsi itsellesi kehityskumppani, esimerkiksi asiantuntija, yrityskonsultti tms., jolla on valmiuksia kulkea rinnallasi kehitystyön tukena
  2. tutustu oman yritysverkostosi kokemuksiin millaisia tukia ovat kehitystyössään hakeneet ja saaneet
  3. mieti aikajänne ja tavoitteet, miten voisit yritystäsi kehittää
  4. laadi toimiva suunnitelma, jossa erittelet mitä on tarkoitus tehdä
  5. hae rohkeasti tukea ja aloita kehitystyö
  6. seuraa kehitystä ja tuloksia ja vertaa suunnitelmaan

Yrittäjillä on oiva mahdollisuus luoda hyvinvointia paitsi itselleen, niin myös ympäristölleen ja sidosryhmilleen. Terve, kehittyvä ja kasvava yritys luo mahdollisuuksia ja vaurautta toisille työpaikkoina ja kumppanuuksia toisille yrittäjille verkostona. Harva kuitenkin pystyy kehittämään yksin, joten kannattaa hyödyntää niitä tahoja, jotka tukea tarjoavat.

On siis yhteiskunnallisestikin tärkeää, että yritystukia ei jää käyttämättä, vaan yritykset hakevat niitä ja kehittävät toimintaansa.

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.
Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen