Unelmoi isosti – luotsaa yrityksesi kasvun tielle

Mikäs sen mukavampaa kuin unelmoida yrityksensä kasvusta ja menestyksestä? Niinhän sitä luulisi, mutta todellisuus on toista. Miksi niin moni yritys jättää kasvun muille?

Maija-Leena Rissanen

Mikä on menestyksen resepti?

Jos minulla olisi yksi taattu keino neuvoa menestymistä, olisin miljonääri, mutta palkitut yrittäjät kertovat aika lailla samaa tarinaa sen suhteen, mikä on yrityksen menestymisen takana.

Ihan ensimmäisenä tuodaan esiin, että usko omaan ideaan ja tekemiseen johtaa menestykseen. Toisten ei pidä antaa liikaa vaikuttaa yrittäjän omiin päätöksiin. On hyvä ajatella rakentavasti, miten toisten neuvoilla voi tehdä omasta toiminnastaan parempaa. Kopiointi on hyvä, mutta yrityksen kannattaa tehdä se paremmin.

Menestyksen tekijänä hyvän tiimin merkitys korostuu. Yritykseen pitää saada heti alusta alkaen oikeat ihmiset mukaan. Työntekijät yhdessä tekevät yrityksestä menestystarinan. Omat verkostot ja taustajoukot tukevat yrittäjää kasvun tiellä.

Vision merkitys korostuu yrityksen kasvun edellytyksenä. Uskalla ajatella ja haaveilla isosti. On huomattavasti todennäköisempää, että yritys kasvaa, jos sillä on kasvuhakuinen visio ja realistisia toimintasuunnitelmia näiden visioiden toteuttamiseksi. Lisäksi hyvät toiminnan mittarit edesauttavat kehittämistä. Kaaoksessa voi elää luovuus, mutta yritystoiminnan vakiintuminen ja kasvu vaativat jonkinlaista kuria ja suunnitelmia sekä mittareita.

Tärkeää on myös huolehtia, että yrityksellä on monipuolinen asiakasrakenne. Älä nojaudu liikaa yhteen asiakkaaseen, se kasvattaa riskiä. Kysynnän vaihteluihin on helpompi varautua, jos asiakaskunta on monitahoinen ja esimerkiksi B2B-kaupassa eri toimialoja edustava.

”On huomattavasti todennäköisempää, että yritys kasvaa, jos sillä on kasvuhakuinen visio ja realistisia toimintasuunnitelmia näiden visioiden toteuttamiseksi.”

Miksi yritysten pitäisi kasvaa?

Yrittäjä voi olla hyvin motivoitunut työhönsä, vaikka kasvu ei olisi päätavoite.

Mutta yhteiskunnallisesti yritysten kasvulla on valtava merkitys. Esimerkiksi jos kaikista yksinyrittäjistä 10% päättäisi ottaa työkaverin toimintaansa, niin pelkästään tällä olisi huima työllisyysvaikutus. 160000-180000 yritystä tietäisi jo 16000-18000 uutta työpaikkaa, puhumattakaan tätä suuremman kokoluokan yritysten kasvusta.

Lisäksi palveluekosysteemin kehittyminen vaatii, että yritykset tekevät sitä, missä ovat hyviä ja osaavia ja ostavat muut tarvitsemansa palvelut toisilta niihin erikoistuneilta yrityksiltä.

Kasvu myös haastaa yritystä kehittymään. Kasvua ei voi tulla tekemällä kaikkea juuri niin kuin nyt. Esimerkiksi tuotekehitykseen keskittynyt yritys joutuu panostamaan myyntiin ja markkinointiin, mikä puolestaan rikastuttaa yrityksen toimintaa ja antaa jälleen lisää eväitä menestyä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kasvava yritys työllistää enemmän ihmisiä, investoi tuotekehitykseen, tarvitsee isompia toimitiloja, käyttää runsaammin muiden yrityksien palveluita ja maksaa enemmän veroja. Menestys ruokkii menestystä!

Mitkä ovat kasvun edellytyksiä?

Listaan tähän muutamia seikkoja, jotka antavat yritykselle edellytyksiä kasvaa ja menestyä. Listaa varmasti voi jatkaa, mutta tässä joitain olennaisia näkökulmia.

  1. Tuotteella tai palvelulla on kysyntää. Se täyttää jonkun asiakastarpeen, joka on olemassa. Markkinoinnilla ja erityisesti koemarkkinoinnilla voi olla sijaa, jos kyse on uudesta tuotteesta tai uuden tyyppisestä liiketoiminnasta, jonka kysyntää on haasteellista määrittää.
  2. Yrityksessä on riittävä osaaminen myös kasvua varten. Usein pelätään kasvua, eikä olla valmiita kasvamaan tarpeeksi, jotta yritys voisi menestyä. Rekrytoiminen koetaan peikoksi, eikä nähdä sitä, että rekrytoimalla uusia avainosaamisia voidaan yritystä kehittää hallitusti. Usein pieni yritys perustuu yrittäjän omaan osaamiseen ja kasvu puolestaan edellyttäisi erilaisen taidon ja kokemuksen tuomista yrityksen tekemiseen. Yhden tai kahden hengen yrityksissä yrittäjien liian suuri työmäärä voi johtaa laskevaan työsuoritukseen tai liialliseen keskittymiseen asioihin, jotka eivät tuota tulosta. Esimerkiksi myynti tyypillisesti on toiminto, jonka kehittäminen on kasvun edellytys.
  3. Ymmärretään mikä on yrityksen ydinliiketoimintaa ja keskitytään siihen. Valitettavan moni yritys kaatuu siihen, että asioita ei osata laittaa tärkeysjärjestykseen. Tehdään liian paljon omia asioita ja pyritään hoitamaan itse kaikki. Tärkeiden tehtävien listalla pitäisi olla asioita, jotka suoraan johtavat lisääntyvään kassavirtaan tai sen mahdollisuuteen lisääntyä. Mitä toimintoja voi automatisoida tai ulkoistaa?
  4. Rahoituksen suunnittelu on tärkeää. Riittävä rahoituspuskuri ja kassavirran hallinta ovat jokaiselle yritykselle elintärkeitä. Jokaisen yrittäjän pitäisi suunnitella alusta lähtien tarpeellisen kassavirran muodostuminen. Tämän lisäksi olisi hyvä olla heti toiminnan alkaessa tarpeeksi suuri puskuri käteistä tai nopeasti käteiseksi muunnettavaa omaisuutta, jotta yrityksen toiminta voi jatkua vaikka sisään tulevat rahavirrat vaihtelisivatkin. Hyvän rahoituspuskurin kannattaisi olla vähintään yrityksen 6 kuukauden menoja vastaava summa. Toimialasta riippuen sanotaan, että tilastollisesti yrityksillä ja yrittäjillä kestää noin 3 vuotta ennen kuin ne alkavat tekemään positiivista tai kannattavaa tulosta.
  5. Suunnitelmallisuus ja tiedon hankinta omasta toimialasta ovat elintärkeää. Toisten yrittäjien kokemusten hyödyntäminen voi avata uusia näkymiä. Toimialansa seuraaminen ja heikkojen signaalien hyödyntäminen voivat antaa uusia toimintavinkkejä. Katso siis oman toimintasi ympärille, miltä maailma näyttää ja mihin se on menossa. Seuraa aikaasi.
  6. Varaudu markkinoimaan tuotteitasi, palveluitasi ja osaamistasi. Laadi markkinointisuunnitelma ennakkoon ja tilanteen mukaan, jossa sinulla ei ole tarpeeksi asiakkaita. Suunnitelmaa voi aina muokata lennossa, mutta on parempi varautua ennakkoon. Markkinoinnin ja myyntityön tulisi olla jopa 50 prosenttia yrityksen kaikesta toiminnasta. Jokainen yritys haluaa lisää asiakkaita ja niitä tulee vain aktiivisella markkinointi – ja myyntityöllä. Yrittäjän täytyy käyttää rahaa jossain muodossa tehdäkseen rahaa. Muista, että markkinointia voi myös mitata ja sen teho tulisikin laskea uusina asiakkaina tai asiakasliideinä.
  7. Toimi toisin kuin muut alasi yritykset. Get your mojo working! Eli erilaistu! Monet yrittäjät lähtevät alalle, jossa on jo kilpailua. Tämä on tietysti järkevää, koska silloin tiedetään, että alalla riittää asiakkaita. Yrittäjät eivät usein kuitenkaan mieti yritystä perustaessa, että miten juuri hänen yritys eroaa muiden joukosta. Ole rohkeasti erilainen!

Joskus yrityksen kasvattaminen vaatii myöskin silkkaa onnea

Aina ei yrityksen kasvattaminen perustu pelkästään suunnitelmiin tai strategioihin. Myös onnella on osuutensa asiaan. Tai ainakin sillä, että oma tuote tai palvelu tyydyttää tarpeen, joka on jatkuva ja kasvava. Toisin sanoen, kysyntää riittää. Hyvä esimerkki sattui silmään onnistuneesta yrittämisestä tai kasvusta eilisten verotietojen julkaisun uutisoinnista. Kaleva kertoo pohjoispohjalaisesta naisesta, joka on listojen suurituloisin nainen Pohjois-Pohjanmaalla.

Tarkastellaan hiukan hänen tarinaa yrityskasvun näkökulmasta: Raija-Liisa Pihlajaniemi perusti ensimmäisen päiväkotiyrityksen 7 vuotta sitten 30-vuotiaana. Koska hän oli alueensa ainoa palveluseteliyrittäjä päiväkotitoimialalla (…hänellä oli siis erilainen liiketoimintamalli kuin kilpailijoilla…),  niin hänelle tarjoutui pian mahdollisuus laajentaa toiseen paikkaan samalla konseptilla. Ja vuosien varrella hän sitten laajensi yritystään tarpeen mukaan. Toisin sanoen, kysyntää oli ja kasvulle oli sijaa. Parasta tässä jutussa on hänen sitaattinsa: ”Toivottavasti voin olla rohkaiseva esimerkki siitä, että kannattaa kokeilla ja jalostaa omia ideoita.”

Voiko sen paremmin sanoa? Erilaistuminen ja oman tien kulkeminen voivat olla tie menestykseen.