Voittava visio

Luo oma tulevaisuus, älä anna sen vaan tapahtua!

Maija-Leena Rissanen

Miksi yritys tarvitsee visiota?

Mietipä tilannetta, jossa olisit laivan kapteenina merellä, mutta käytössäsi ei olisi minkäänlaista karttaa tai navigaattoria. Miten pääsisit kohdesatamaasi tai luotsaisit laivan ja sen matkustajat kohteeseen?

Hämmästytkö jos väitän, että monella yrityksellä ei ole selkeää visiota tulevaisuudesta? Visio on kuitenkin tärkeä johtamisen työkalu, se yrityksen navigaattori tai merikartta. Visiolla voit varmistaa, että arjen toiminnot ja tekemiset yrityksessäsi johtavat haluttuun tavoitteeseen.

Miksi sitten visio on laatimatta? Arvelen, että usein yrityksillä on perustamisvaiheessa jonkinlainen visio tulevaisuudesta. Jos liiketoimintasuunnitelmat on aikoinaan laadittu vaikkapa rahoituksen hakemista varten, on niissä tyypillisesti myös visiokin kirjattuna ja huolellisesti dokumentoituna. Sitten kun toiminta on vakiintunut ja arki on päällä, tehdään totutusti asioita sen enempää miettimättä pitemmällä tähtäimellä. Visiojohtaminen vaatisi tulevaisuuteen katsomista ja muutosjohtamista, mutta arjessakin on jo paljon tekemistä ja homma niin sanotusti pelittää tälläkin tavalla. Lisäksi yrityksissä koetaan, ettei ole aikaa tai resursseja tällaiseen tulevaisuuden pohdintaan. Se ei ole konkreettista, eikä tuo suoraan tuloja.

Miksi visio kannattaa laatia tai se unohtunut visio päivittää? Liike-elämässä harvoin on niin, että mikään ei muuttuisi. Vaikka juuri nyt yritykselläsi menee hyvin, niin alallesi voi tulla toimijoita, jotka tekevät asiat toisin ja menestyvät hyvin. Tämä muuttaa toimialaasi. Asiakkaatkin voivat ruveta toimimaan toisin. Esimerkiksi moni kivijalkayritys saa tehdä radikaalejakin muutoksia toiminnoissaan pärjätäkseen suurien ketjujen sekä verkkokauppojen kanssa. Visio omasta yrityksestä tässä muutoksessa voi auttaa löytämään keinot pärjätä kilpailussa. Visiointityössä voit myös löytää yrityksellesi ihan uusia suuntia ja mahdollisuuksia.

Visio voi olla myös se mittatikku toiminnoille. Kannattaa tarkastella yrityksen eri toimintoja ja organisaatioita sekä tekemisiä sillä ajatuksella, että tukevatko ne laadittua visiota. Mikäli näin ei ole, niin ehkä niitä pitäisi muuttaa tai jättää tekemättä, jotta on mahdollisuus tehdä sitä mikä visiota tukee.

”Ilman visiota yritys on kuin laiva ilman merikarttaa.”

Miten visio laaditaan?

Tyypillisesti yritys työstää visiotaan askel askeleelta. Hyvä tapa on kerätä riittävästi taustatietoa esimerkiksi oman toimialan kehityksestä, yleisistä trendeistä yhteiskunnassa, asiakkaista, kilpailijoista, muista ilmiöistä, joilla voi olla merkitystä, talous- ja muita ennusteita jne. Kannattaa myös tarkastella yrityksen omia toimintoja sisäisesti. Mitä oikeasti tehdään, mikä toimii ja mikä ei. Kannattavuustarkastelu on tietysti olennaista tässä. Eli jonkinlainen nykytilatarkastelu on asiallinen toimenpide visioinnin pohjalle.

Usein visiotyöskentelyä varten tehdään myös erilaisia markkinaselvityksiä sekä asiakaskokemuskyselyjä. Näistä voi löytyä tietoa, jotka auttavat oivaltamaan mikä voisi olla yrityksen tulevaisuuden näkymä.

Visiota varten tarkastellaan tulevaisuutta. Vision tulisi vastata kysymyksiin keitä me olemme, miksi me olemme, ketä me palvelemme, miten me palvelemme, millä keinoin, miten me erottaudumme toisista vastaavista yrityksistä. Siinä on muutama peruskysymys ihan alkajaisiksi. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse leipoa johonkin kapulakieliseen lentävään lauseeseen, mutta on hyvä vastata jokaiseen kysymykseen.

Sitten kun visio on dokumentoitu selkeästi, on hyvä kehittää lyhyt ytimekäs visiolauseke tai hissipuhe, jolla voi perustella yrityksen olemassaolo. Tämä palvelee hyvin visiosta viestimistä ja vision jakamista oman henkilöstön, yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Itse vision laatimisessa eli mietintäprosessissa on suositeltavaa olla mukana yrityksen eri henkilökuntaa. Kannattaa yleensäkin kuunnella eri toimintoja edustavia työntekijöitä. Näin on helpompaa sitouttaa henkilöstö muutoksiin ja yleensäkin visioon, kun he ovat olleet sitä yhdessä tekemässä.

 

Millainen on hyvä visio ja miten se jalkautetaan?

Mielestäni hyvä visio on kunnianhimoinen ja inspiroiva. Sen tulisi olla semmoinen, että yrityksellä ja ihmisillä on halu työskennellä sen mukaisesti. Vision tulisi sisältää olennaisesti yrityksen arvoja. On huomattavasti todennäköisempää onnistua vision tavoittelemisessa, mikäli se toteuttaa yrityksen arvoja.

Vision tulisi olla strategisesti järkevä. Aikaperspektiivin tulee olla riittävän pitkä, mutta visiota voi konkretisoida välitavoitteilla. Tyypillisesti visio kattaa 5- 10 vuotta.

Ehdottomasti visio pitää dokumentoida. Ja tänä päivänä puhutaan myös asioiden tarinallistamisesta. Laatimalla visiosta tarinan, sen jakaminen voi olla helpompaa. Ihmiset muistavat tarinat paremmin.

Jotta visiota voi jalkauttaa todellisuuteen, se pitää jakaa ja kommunikoida eri sidosryhmille, siis henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, keille nyt omasta yrityksestäsi haluatkaan kertoa. Mainitsin edellä, että tekemällä alusta asti yhdessä, vision jakaminen on helpompaa. Lähtökohtaisesti ihmiset sitoutuvat asioihin, joihin he ovat itse päässeet vaikuttamaan. Jakaminen ja yhdessä tekeminen ovat muutosjohtamisen kultaisia kulmakiviä.

Pelkkä visio ei tarkoita, että yritys automaattisesti menestyisi. Visio tule jalkauttaa käytäntöön, siit pitää tullaa elävää elämää yrityksessä. Vision jalkauttaminen vaatii siis ihan konkreettisia kehityssuunnitelmia. Kullekin askeleelle on hyvä laatia selkeät tehtävät ja niille sopivat mittarit. Lisäksi kullakin tehtävällä tulee olla vastuuhenkilö ja organisaatio, joka huolehtii siitä, että ko. tehtäviä tehdään.

Visiointi kannattaa aina

Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, muutostilanteet, kaikki nämä vaativat selkeää visiota. Ilman sitä yrityksesi seilaa kuin laiva ilman merikarttaa.

Vision is the art of seeing what is invisible to others (Jonathan Swift), eli, vapaasti suomennettuna, visiointi on taitoa nähdä sitä, mikä on muille näkemätöntä. Hyvä visio on siis oiva keino erilaistua kilpailussa?

Mikä on sinun visiosi? Kuinka toteutat sitä liiketoimissasi?