Kuinka kirjoittaa hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Kirjoituksessa tarkastelen hyvään liiketoimintasuunnitelmaan sisällytettäviä osia. Olitpa vasta yrittämistä aloittava tai olemassa olevaa yritystä kehittävä, kannattaa paneutua suunnitelmaan huolella.

Maija-Leena Rissanen

Liiketoimintasuunnitelma on aloittavan yrityksen kulmakivi

Oletko perustamassa yritystä tai juuri aloittanut? Oletko yrittäjä, joka miettii yrityksensä kehittämistä? Niin tai näin, hyvä ja realistinen liiketoimintasuunnitelma on järkevä investointi ajallisesti ja taloudellisesti. Hyvä liiketoimintasuunnitelma avaa ovia mm. rahoittajien ja yhteistyökumppanien suuntaan. Lisäksi se auttaa fokusoimaan yrityksen omia toimia määriteltyjä liiketoimintatavoitteita kohti.

On selvää, että aloittava yritys tarvitsee liiketoimintasuunnitelman. Mutta myös toimintansa vakiinnuttaneen yrityksen kannattaa aika ajoin päivittää suunnitelmansa, erityisesti kun liiketoimintaa halutaan suunnata uudelleen tai kehittää kokonaan uutta. Liiketoimintasuunnitelma on siis myös muutosjohtamiseen liittyvä perussuunnitelma.

Liikeidea sementoi fokuksen

Kaikki lähtee liikkeelle yrityksen liikeideasta. Se kannattaa kiteyttää muutamaan selkeään viestiin. Puhutaan usein hissipuheesta. Miksi olemme olemassa? Keitä palvelemme ja miten? Miten erottaudumme kilpailusta? Mikä on se meidän juttu ja toimintamalli?

Tuotteistus on yritystoiminnassa tärkeässä roolissa

Olennainen osa liiketoimintaa ovat tietysti omat tuotteet ja palvelut, joita yritys haluaa tarjota omalla erilaisella tavalla menestyäkseen kilpailussa.

Suomalaiset rakastavat teknologiaa ja tuotekehitystä tehdäänkin monessa yrityksessä palvelujen ja tuotteiden tekemiseksi, jopa siinä määrin, että markkinoille menon suunnittelu kärsii. Tuotteistus voidaan määritellä tuotteiden ja palvelujen määrittelyksi, selkeyttämiseksi ja vaatimusten hahmottamiseksi asiakaslähtöistä kehittämistä varten. Itse lisäisin määritelmään kaupallistamisen eli markkinointistrategian laatimisen, että mietitään myös markkinoille vieminen osana tuotteistusprosessia.

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa hahmottaa joitakin myytäviä kokonaisuuksia, joilla on mietittynä kohdemarkkinat, tarjonnan laajuus ja hinta. Näiden avulla on selkeää laatia kannattavuuslaskelmia.

Markkinoiden löytäminen on tärkein tekijä yrittämisen onnistumiselle

Startuprahoittaja Kim Väisänen viittasi elokuisessa Technopoliksen aamiaistilaisuuden esityksessään amerikkalaiseen sijoittajaan Andy Rachleffiin, jonka mukaan yritysten epäonnistuminen pääosin johtuu markkinoiden puutteesta. Siis suomeksi sanottuna, että tuotteelle tai palvelulle ei ole yksinkertaisesti kysyntää.

Ei ole siis hukkaan heitettyä määritellä selkeästi millaisia asiakkaita tavoitellaan omassa bisneksessä ja arvioida numeroina ja laskelmina omat potentiaaliset markkinat suunnittelujakson aikana (esim. 3-5 vuotta). Toisaalta puhuttaessa innovaatioista ja menestymisestä, Andy myöskin korostaa oman erityisen tuotteen olemassaolon tärkeyttä. Liiketoiminnan onnistumisen kaavassa onkin siis ainakin yksinä tekijöinä erinomainen ( ja erilainen kuin kilpailijoilla) tuote/palvelu ja sille tarkkaan määritelty markkina. Eli toiminnalla on oltava selkeä fokus.

Yksi ydinkysymys lisäksi on se, toimiiko yritys kotimarkkinoilla vai onko tähtäimessä kansainvälistyminen, jopa heti alkuun, kuten usein teknologiayrityksessä on. Kansainvälistymiseen liittyvät toimet kannattaa sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan.

Asiakassegmentointi auttaa fokusoimaan markkinointi- ja myyntitoimia

Koskaan ei voi tietää liikaa asiakkaistaan. Hyvä käytäntö omien asiakkaiden tavoittelemiseksi on tunnistaa erilaisia asiakassegmenttejä, joille tarjota tuotteitaan ja palveluitaan. Selkeä segmentointi auttaa jäsentämään asiakastietoa, kohdentamaan markkinointi- ja myyntitoimia oikeisiin markkinointi ja myyntikanaviin. Lisäksi mahdollista asiakaspalautetta on kätevämpää suunnata uusien tuote- tai palvelujen kehittämiseen oikeille asiakkailleen.

Kilpailijatiedolla voit ennakoida toimialasi muutoksia

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä hahmottaa myös omia kilpailijoitaan ja peilata sitä tietoa vasten omaa erilaisuuttaan. Kilpailijatiedon keruu, analysoiminen ja jäsentäminen auttavat muodostamaan omaa käsitystä siitä, miten voit erilaistua ja hakea omaa tapaasi toimia kilpailussa. Lisäksi toimialalla tapahtuvia muutoksia voit ennakoida kilpailijoiden liiketoimia seuraamalla.

Kannattavuuslaskelmia tarvitaan

Asiallisilla kannattavuuslaskelmilla voit hakea rahoitusta

Kun liikeidea on kirkastettu, tuotteistus ainakin alustavasti tehty, markkinoita selvitetty ja tiedetään asiakkaistakin ja kilpailijoista jotain, niin sitten olisi aika laittaa ajatukset laskelmiksi. Olipa bisnes kuinka suureksi tavoittelevaa tai vasta ihan pienimuotoista, laskelmat auttavat ymmärtämään millaista liiketoimintaa on tavoiteltava, jotta yrittäjä voi kattaa liiketoimintansa kulut ja maksaa itselleen palkkaa. Lisäksi kulutarkastelu auttaa ymmärtämään millaista toimintaa on tehtävä pystyäkseen saamaan liikevaihtoa. Investoinnit, tuotanto, markkinointi, rekrytointi, jne. kaikki nämä vaativat resursseja.

Lienee itsestään selvää, että rahoituksen hakemista varten laskelmat ovat ydinasia. Pitää esittää realistinen näkemys liiketoiminnan mahdollisuuksista, jotta rahoittajat kiinnostuvat.

Osaavan tiimin ohjauksessa yritys voi menestyä

Se, millä resursseilla ja osaamisella yritys liiketoimintaa harjoittaa, on tietysti olennaista. Erityisesti rahoittajat arvioivat sitä, että valittu tiimi on kykenevä suunnitelman mukaisiin tehtäviin. Yksinyrittäjä voi hahmottaa tähän erilaisia asiantuntijatahoja ja muita resursseja, mitä hänellä on liiketoimintansa edistämiseksi tarjolla.

Riskien arvioinnilla tarkistat omien suunnitelmiesi järkevyyttä

Kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä ja liiketoiminnassakin voi tulla eteen haasteita pitkin matkaa. Erilaisten sisäisten ja ulkoisten riskien arviointi on järkevä tapa tarkastella tehdyn liiketoimintasuunnitelman vahvuutta. Yksi hyvä malli riskien tarkasteluun on ns. SWOT-analyysi eli ajatusmalli, jonka avulla voit tunnistaa yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja toimialan tai liiketoimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. Samalla tulee myös miettiä mitä eri tilanteissa yritys voi tehdä, mikäli tunnistettu riski tulee ajankohtaiseksi.

 

people-2569234_1920

Onneksi on apua tarjolla!

Monta asiaa on siis tehtävänä realistisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi, kun haluaa perustaa yrityksen tai fokusoida uudelleen ja mahdollisesti hakea rahoitusta hankkeelleen. Onneksi apua on tarjolla!

Uusyrityskeskukset, alueelliset kehitysorganisaatiot (kuten Business Oulu) ja me konsultit, olemme täällä sitä varten, että tuomme osaamistamme ja kokemustamme uusien yrittäjien hyväksi. Netistä löytyy kyllä paljon soveltuvia malleja esim. liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien tekemiseksi, mutta ulkopuolisten asiantuntijoiden neuvonta, liikeidean ja tuotteiden ideointi ja ideoiden arviointi yhdessä sekä suunnitelmille toisen näkökulman saaminen kannattavat aina.

maija-leenan missio

Haluan auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä sekä yksinyrittäjiä löytämään oman tavan toimia alansa kilpailussa. Autan yrittäjiä yli 25 vuoden liiketoiminnan kehittämisen kokemuksella eri alojen yrityksistä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti tuotteistamisen, markkinoinnin ja myynnin kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet.

Kysy rohkeasti lisää!

Maija-Leena Rissanen

Tutustu tai verkostoidu myös täällä: