Arvon mekin ansaitsemme!
– Arvojen merkitys liiketoiminnassa

Laatiessani työpajamateriaalia asiakkaalleni mietin yritysten arvoja. Miksi ne ovat tärkeitä tämän päivän liike-elämässä? Mitä hyötyä on yrityksen arvopohjan miettimisestä?

Maija-Leena Rissanen

Mistä arvot syntyvät?

Arvon määritelmä kertoo, että arvoilla tarkoitetaan jotain toivottua asiaa, suotavaa käyttäytymistä tai päämäärää. Arvot ovat luonteeltaan käsitteellisiä ja ne ohjaavat ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa.

Myös liiketoiminta voi (ja kannattaa perustua) arvoihin. Moni yritys viestii vahvasti arvoillaan. On tehty tutkimuksia asiakaskäyttäytymisestä ja asiakasuskollisuudesta. Ne näyttävät, että asiakkaat ostavat omien arvojensa mukaisia tuotteita ja palveluja. Myös asiakasuskollisuus usein perustuu asiakkaan ja yrityksen yhteisiin arvoihin. Ei siis mitenkään vähäpätöinen juttu bisneksienkään näkökulmasta?

Lähtökohtaisesti arvojen tunnistaminen yrityksessä ei voi lähteä mistään ulkokohtaisesta, vaan niiden miettimisen ja tunnistamisen tulee lähteä yrityksestä ja henkilöistä itsestään. Toimiala voi vaikuttaa arvoihin. Mutta toisaalta yrityksellä voi olla arvoja, jotka poikkeavat totutuista toimialan arvoista. Tällöin yritys voi löytää jotain itselleen ominaista ja kilpailusta erilaistavaa omassa toiminnassaan. Esimerkkinä voisi olla kahvila, jossa arvostetaan ihmistä hänen kyvyistään riippumatta ja palkataan henkilöstöön tasavertaisesti esim. kehitysvammaisia tai mielenterveyskuntoutujia. Tämä viestii vahvasti yrityksen arvosta olla tasavertainen ja tarjota mahdollisuuksia.

Arvot ovat siis sisäsyntyisiä.

”Arvojen tunnistaminen yrityksessä ei voi lähteä mistää ulkokohtaisesta, vaan niiden miettimisen ja tunnistamisen tulee lähteä yrityksestä ja henkilöistä itsestään.”

Miten voit tunnistaa arvoja? Miten yrityksen arvot näkyvät toiminnassasi?

Jos aloitat vasta omaa yritystäsi, niin arvot tulevat vahvasti omasta henkilökohtaisesta taustastasi ja toimialan normeista. Ehkä juuri ne arvot ohjaavat sinua tekemään oman näköistä liiketoimintaasi.

Mutta jos olet jo toiminut yrityksenä pitempään, voit tunnistaa omasta vakiintuneesta toimintatavastasi niitä teemoja ja tapoja, mitkä ohjaavat toimintaasi. Mitkä ovat tärkeitä toiminnassasi? Miten ne näkyvät asiakkaillesi? Mitä merkitystä arvoillasi on asiakkaillesi?

Olenkin itse arvomietinnässä käyttänyt ajatusmallia ”arvohimmeli”: Himmelin ylin taso on yksittäinen arvo. Seuraavalla tasolla on arvon merkitys toiminnassa. Ja kolmas taso on asiakashyöty, mitä arvon mukainen toiminta mahdollistaa.

Jos arvonasi on esimerkiksi ”luotettava toimija”, niin toimintaasi kuvaa yleisesti vaikka seuraavat kuvaukset: Tekee mitä lupaa. Hoitaa asiakkaan tarpeen. Vakaavarainen toimija. On läsnä ja kuuntelee asiakasta. Esimerkin mukaisia asiakashyötyjä voisi tällöin olla: Luvatut toimitusajat pitävät. Hinta on se, mitä luvattiin. Toimitus vastaa annettua asiakaslupausta.

 

Voit erilaistua yrityksesi arvoilla

Kivijalkaoppaassani kirjoitin lyhyesti arvoilla erilaistumisesta. Oppaan voit ladata täältä https://arcticideas.fi/oppaita/

Tänä päivänä tuskin mikään liiketoiminta voi toimia ilman selkeitä arvoja. Mutta kivijalkaliikkeelle olkoonpa kyseessä tuotemyynti tai palveluntuottaja, arvot voivat olla yksi tapa olla erilainen kuin toiset vastaavat toimijat. Listaan muutamia arvoja, mitkä tulevat suuremmitta miettimättä mieleen ja joiden varaan voi liiketoimintaakin perustaa:

 • terveys ja hyvinvointi
 • eettisyys
 • kestävä kehitys ja kestävät tuotteet
 • kehitysapu
 • vegaanisuus, kasvissyönti, muut ruokavaliot, eettiset tai terveydelliset syyt
 • ympäristöarvot
 • lähituotanto ja paikallisuus
 • moniarvoisuus, tasa-arvo, tasapuolisuus

On täysin mahdollista perustaa tuotteita myyvä liike, jonka liikeidea perustuu kestävän kehityksen tuotteisiin. Tällaisen liikkeen tuotteilla on pitkä käyttöikä ja niiden tuotannossa on huomioitu ympäristöasiat sekä eettiset ja sosiaaliset näkökulmat.

Monelle on jo tuttuja erilaiset ravintolat ja kahvilat, jotka perustavat liiketoimintansa selkeästi valittuihin arvoihin tai kampaamot, jotka tarjoavat hoitojaan käyttäen luonnonmukaisia tai kasvipohjaisia tuotteita.

Uskon, että tämä on jatkuvasti kasvava teema ja liiketoimintamahdollisuus yrittäjille. Tutkimusten mukaan arvot vaikuttavat erityisesti nuoremman ikäpolven ostokäyttäytymiseen. Uskon myös, että tällä saralla ei ole vielä kaikkea mielenkiintoista nähty.

 

Eikä arvot pääty kivijalkatoimintaan, vaan kaikessa liiketoiminnassa voi löytää arvoja, joilla erilaistua juuri siinä toimialassa.

Miksi arvojen miettiminen kannattaa?

Kuten edellä jo tuli esille arvojen miettiminen kannattaa:

 • asiakkaasi tietävät millaisen toimijan kanssa toimivat
 • jos omaat yhteisiä arvoja asiakkaidesi kanssa, saat uskollisempaa asiakaskuntaa
 • sinulla on aina hyviä asioita mitä voit viestiä markkinoinnissasi
Toisaalta puhutaan paljon yrittäjän jaksamisesta. Kun teet omien arvojesi mukaista liiketoimintaa, saat itsekin virtaa ja merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden kokeminen on tutkimusten mukaan yksi osa onnellista elämää. Kukapa ei haluaisi olla onnellinen myös yrittäjänä?
 

Mikä on sinun arvopohjainen satsaus liiketoiminnassasi? Miten ne näkyvät sinun liiketoiminnassasi?